The date of publishing: 24/06/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică Borș Grigorii despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat înștiințează persoana fizică Borș Grigorii, domiciliul: mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 10/1, ap.90, faptul că în temeiul prevederilor art. 22614 alin. (3) din Codul fiscal, în privința  Dvs. va fi inițiată procedura de verificare fiscală prealabilă cu aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil pentru perioadele fiscale 2018 - 2020. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Datele de contact ale persoanei responsabile: Galina Gangan, tel. 022-82-31-64, e-mail: galina.gangan@sfs.md.

news-events