The date of publishing: 05/08/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică „Rivanagro Impex” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat, comunică „Rivanagro Impex” S.R.L., cod fiscal 1018600021344, faptul că a fost adoptată Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr. 778/2260 din „04” iulie 2022.
În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9 şi ulterior în instanţa de judecată.
Înscrisul este notificat public.
După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Date de contact ale persoanei responsabile: Marina Gandrabura, tel: 022 82-33-35, e-mail: marina.gandrabura@sfs.md
news-events