The date of publishing: 05/08/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. ”Guțu-Trans” despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Se citează la Direcția deservire fiscală Bălți, la adresa mun. Bălți str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.128  pentru data de 05.09.2022 ora 1000, conducătorul S.R.L. ”Guțu-Trans”, cod fiscal 1021602000396, pentru participare la examinarea cazului de încălcare a legislației.
În scopul examinării cazului de încălcare fiscală a legislaţiei, sunteţi în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art.244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora şi locul indicat, cazul de încălcare a legislaţiei va fi examinat în lipsa Dvs.
Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea Direcția deservire fiscală Bălți.
Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Date de contact ale persoanei responsabile: Natalia Turtureanu/ tel.  023152283/ e-mail: natalia.turtureanu@sfs.md
news-events