The date of publishing: 24/06/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică STAR WASH S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică, STAR WASH S.R.L., c/f: 1019600026656, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0045782 din 07.06.2022, privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.
În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabil este în drept în termen de 10 zile lucrătoare să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea DGRC.
Date de contact ale persoanei responsabile: Carolina Marcova, tel. (294) 201-27, e-mail: carolina.marcova@sfs.md
news-events