The date of publishing: 05/10/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică Vitalie CIUBACIUC despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul fiscal de stat comunică cet. Vitalie CIUBACIUC, domiciliat: mun. Chișinău, str. Alba-Iulia nr. 81/2, ap. 22, despre faptul că a fost întocmit actul de control nr. 5-722579 prelungit pe actul de control nr. 5-722580 din 26.09.2022.
În conformitate cu prevederile art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de 15 zile calendaristice din data comunicării, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare, la sediul SFS pe adresa MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9.
Înscrisul este notificat public, după expirarea a 15 zile de la plasare.
Datele de contact ale persoanei responsabile: Evghenii Brenici, tel. 022-82-34-13, e-mail: evghenii.brenici@sfs.md   
news-events