Theme: Aspecte ce țin de modificarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul SFS nr. 400/2014.
Location
Date
Hour
Duration
Status
Zoom
30-09-2022
11:00
1 Hours
Online
Register for the seminar
news-events