If you want to propose topics for seminars, access the following link -Propose the topic

Northern Region

Seminar category
Legislație fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
21 / 100
More description

1.Principalele modificări şi completări ale legislaţiei fiscale;
2.Regimul fiscal aferent impunerii cu  impozitul pe bunurile imobiliare;
3.Modul şi termenele de prezentare a calculului impozitului pe bunurile imobiliare.
4.Indicaţiile metodologice instructive a MF, SFS, inclusiv modificările pubicate  în Monitorul Oficial din luna precedentă.

Trainers
M.Roman; G.Gorohova ; A.Engalîceva.
Contact details
0 (231) 5-22-96; 0 (231) 5-22-70 ; 0 (231) 2-35-02.
Status
Online
Seminar category
Legislație fiscală
Location
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
2 / 100
More description

1.Ordinul nr. 455  din  17.05.2016 ”Cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale”;
2.Particularitățile completării Dării de seamă privind defalcările din profitul nept al întreprinderilor de stat și municipale (Forma DISM-16);
3.Modalitatea de prezentare a Dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către Societăţile pe acțiuni (Forma DPP-16);                                                                                    
4.HG nr.110 din 23 februarie 2011„Cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al Societăților pe acțiuni cu cota de participare a statului și al întreprinderilor de stat
5.Indicaţiile metodologice instructive a MF, SFS, inclusiv modificările pubicate în Monitorul Oficial  din luna precedentă.

Trainers
M.Roman; G.Gorohova; A.Engalîceva.
Contact details
0 (231) 5-22-96; 0 (231) 5-22-70; 0 (231) 2-35-02.
Status
Online
Seminar category
Legislație fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
9 / 100
More description

1.Prevederile HG nr.141 din 27.02.2019 cu privire la aplicarea ECC la efectuarea decontărilor;
2.Regulile de exploatare a ECC, obligațiile utilizatorilor;
3.Obligativitatea instalării POS-terminalelor;
4.Sancțiunile fiscale și contravenționale aplicate în cadrul administrării fiscale ce vizează utilizarea ECC;
5.Genurile de activitate al căror specific permite efectuarea decontărilor în numerar fără utilizarea ECC.                      
6.Indicaţiile metodologice instructive a MF, SFS, inclusiv modificările pubicate în Monitorul Oficial  din luna precedentă.

Trainers
M.Roman; M.Giuvaga ; A.Engalîceva.
Contact details
0 (231) 5-22-96; 0 (231) 5-22-70; 0 (231) 2-35-02.
Status
Online
news-events