If you want to propose topics for seminars, access the following link -Propose the topic

Northern Region

Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
2 Hours
Seats occupied/total
22 / 150
More description

1. Obligatia contribuabilului de înregistrare a subdiviziunilor.                                                                          
2. Documentele necesare la înregistrarea/lichidarea subdiviziunilor. 
3. Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, modificare și lichidare a subdiviziunilor.
4. Modul de prezentare a dărilor de seamă, calcularea şi achitarea  impozitelor şi taxelor locale de către întreprinderile care au înregistrat subdiviziuni în afara locului de reşedinţă de bază.
5. Particularitățile aplicării legislației fiscale aferent termenului de prescripție pentru compensare ori restiturea sumelor platite în plus.
6. Măsurile de prevenire a expirării termenului de prescripție.                                                                          7. Modul de evidență a sumei cu termen de prescripție expirat în SIA CCC.   
8. Indicaţiile metodologice instructive a MF, SFS.

Trainers
M.Roman; G.Gorohova; A.Engalîceva
Contact details
0 (231) 5-22-96; 0 (231) 5-22-70; 0 (231) 2-35-02
Status
Online
news-events