Data publicării: 04/10/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică „Chimresurse” SA despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „Chimresurse” SA, c/f  1003600039884, despre adoptarea deciziei cu nr. 57 din 21.09.2022 cu privire la radierea din evidență a echipamentelor de casă și de control de model Datecs MP-500T numărul de fabricație 21001588,numărul de înregistrare atribuit de SFS 2802000965.
În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal RM , în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat, mun.Chișinău, str.C.Tănase 9, și ulterior în instanța de judecată.
Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Date de contact ale persoanei responsabile: Chiperi Crestina,tel.022 82-32-02, e-mail: crestina.chiperi@sfs.md.
news-events