Data publicării: 17/08/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică Cornea Victor Ivan despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică Cornea Victor Ivan, domiciliat: mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 61 bl. A ap.1, că în temeiul prevederilor art. 22614 alin. (3) din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat înștiințează că în privința DVS va fi inițiată procedura de verificare fiscală prealabilă cu aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil pentru perioada fiscală a anului 2019.
Pe parcursul efectuării verificării fiscale prealabile Dvs. sunteți în drept să prezentați Serviciului Fiscal de Stat documente, informații și/sau explicații ce vizează obiectul verificării fiscale prealabile.
Concomitent, Vă informăm, că conform art.22615 alin.(23) din Codul fiscal, dacă persoana fizică supusă verificării va fi de acord la orice etapă cu obligațiile fiscale estimate și le va achita, controlul fiscal nu va fi inițiat, sau în cazul în care a fost inițiat, va fi finisat prin emiterea deciziei corespunzătoare, fără aplicarea amenzilor fiscale.
Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea.
Date de contact ale persoanei responsabile: Vera Paraschiv, vera.paraschiv@sfs.md
news-events