Data publicării: 22/09/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică GUTU DMITRI, despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică, GUTU DMITRI, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0034910 din 07.06.2021, privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.
În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabil este în drept în termen de 10 zile lucrătoare să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea DGRC.
Date de contact ale persoanei responsabile: Prisacaru Angela, tel: 0-241-2-56-51, e-mail: angela.prisacaru@sfs.md
news-events