Data publicării: 14/01/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică GUTU GALINA TUDOR despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică, GUTU GALINA TUDOR, domiciliul MD-4601, or.Edinet, str. Liviu Deleanu 5, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0046124 din 15.12.2021, privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.
În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabil este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Date de contact ale persoanei responsabile: Iulia Ivoglu, tel. (298) 2-34-87, e-mail: iulia.ivoglu@sfs.md
news-events