Data publicării: 05/10/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică LISNIC I.I. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică LISNIC I.I., codul fiscal 1005600019392, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0048753 din 16.09.2022 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.
În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Date de contact ale persoanei responsabile: Constantin BAHRIM, tel. (022) 82-30-80, e-mail: constantin.bahrim@sfs.md    
news-events