Data publicării: 13/05/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică „M.I.G. Agro Comert” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică „M.I.G. Agro Comert” S.R.L., c/f 1020600007464,  despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației  nr. 785/1082 din 14.04.2022.

Suplimentar SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă , contribuabilul este în drept în termen de 30 zile  să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.

Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea.

Persoana responsabilă de comunicare a actului: Anatolie Caitaz, tel: 0(22)-82-33-13,  e-mail: anatol.caitaz@sfs.md.
news-events