Data publicării: 05/10/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică PETRENCO VLADIMIR despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică, PETRENCO VLADIMIR mun. Chișinău, str. ANDREI DOGA 39 bl. 2 ap. 114 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0048724 din 25.08.2022  privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.    
În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Date de contact ale persoanei responsabile:Cotorobai Andrei tel. (022) 82-30-62, e-mail:andrei.cotorobai@sfs.md     
news-events