Data publicării: 13/05/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică Scerbani Irina Veaceslav despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat  comunică Scerbani Irina Veaceslav, adresa mun.Chișinău str.M.Sadoveanu 9/1 ap.71, faptul că a fost întocmită  Hotărîrea  privind executarea silită a obligației fiscale AH nr. 0043341 din 06.05.2022.

În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.

Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția generală recuperare creanțe.

Date de contact ale persoanei responsabile: Godenciuc Tatiana, Tel. 022 82 30 26,  e-mail: tatiana.godenciuc@sfs.md
news-events