Data publicării: 25/11/2021

Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL Bolgari Group despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL Bolgari Group, c/f 1018600015190, faptul că a fost întocmit Act de sechestru și Lista bunurilor sechestrate seria AS nr. 0018441 din 15.10.2021 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Date de contact ale persoanei responsabile: Coțaga Tatiana tel. (022) 82-30-50, e-mail:tatiana.cotaga @sfs.md
news-events