Data publicării: 23/09/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. „Dehlem Group” despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) și art. 226 din Codul fiscal, în scopul examinării cazului de încălcare a legislației la S.R.L. „Dehlem Group” cod fiscal 1012600021342, citează pe dl Ardan Ferit pe data de 20 octombrie 2022, ora 15:00 la Direcția generală control, la adresa mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9, of. 718, conform citației seria C nr.125082 din 23.09.2022.

În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal.

În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislație va fi examinat în lipsa Dvs (reprezentant).  Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

Datele de contact ale persoanei responsabile: Svetlana Rarenco, tel: 022823136, e-mail: svetlana.rarenco@sfs.md.
news-events