Data publicării: 22/06/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL ETALONMOB LUX despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică, SRL ETALONMOB LUX, cf: 1017600042955, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0044374 din 17.05.2022, privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.
În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabil este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Date de contact ale persoanei responsabile: Mihai Chiciuc, tel. (299) 2 76 12, e-mail: mihai.chiciuc@sfs.md
news-events