Data publicării: 17/08/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. „Lumea Calității” despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. „Lumea Calității”, cod fiscal 1007603005000, faptul că a fost emisă Decizia asupra anulării statutului de contribuabil al T.V.A. nr. 434/54925 din data de 27.07.2022.
În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Date de contact ale persoanei responsabile: Oxana Babaian, tel: 0299-3-31-67, oxana.babaian@sfs.md.
news-events