Data publicării: 23/09/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică „TOMUSOR CONSULT” S.R.L despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică „TOMUSOR CONSULT” S.R.L., cod fiscal 1017600029170, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr. 106/06-63 din 09.09.2022. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. 
După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Pașa Cristina, tel: 022-82-31-17, e-mail: cristina.pasa@sfs.md

news-events