Data publicării: 22/09/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică „X-Ship” S.R.L., despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică contribuabilul „X-Ship” S.R.L., cod fiscal 1017600009031, despre  emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.106/04-49 din 26.08.2022, cu privire la anularea statutului de plătitor  T.V.A.
Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată.
După expirarea a 15 zile calendaristice termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului de control: Putin Lilia tel: 022 82-31-27, e-mail: lilia.putin@sfs.md
news-events