Dacă doriţi să propuneţi teme pentru seminare accesaţi următorul link -Propuneți tema

Direcția generală deservire fiscală

Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
or.Ocnița, str.Mihai Viteazu 72
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
0 / 50
Mai multă descriere

1.1.1. Particularități privind calcularea impozitului pe venit la sursa de plată.
1.1.2. Aspecte ce țin de modul de completare a dărilor de seamă fiscale forma IALS21, forma ISAPI17 și INR14 (termenul de prezentare a cărora este de până la 25 ianuarie 2023).
1.2.1. Aspecte generale privind achitarea impozitului pe venit în rate.
1.2.2. Particularitățile de achitare a impozitului pe venit în rate pentru întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier).
1.3.1. Unele particularități ce țin de completarea formularului CAS18-AN „Darea de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de evidență nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale (termenul de prezentare - 15 ianuarie 2023).
1.3.2. Răspunderea pentru neplata în termen sau plata incompletă a impozitului pe venit în  rate.

Formatorii
DDF Ocnița
Datele de contact
0264-2-53-34 ocnitaddf@sfs.md
Status
Offline
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
or.Otaci, str.Valerii Gaiciuc 18
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
0 / 50
Mai multă descriere

1.1.1. Особенности исчисления подоходного налога у источника выплаты.
1.1.2. Аспекты, связанные с порядком заполнения налоговых отчетов формы IALS21, формы ISAPI17 и INR14 (срок представления которых до  25 января 2023).
1.2.1. Общие аспекты уплаты подоходного налога в рассрочку.
1.2.2. Особенности уплаты подоходного налога в рассрочку для сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств.
1.3.1. Некоторые особенности, связанные с заполнением формы CAS18-AN „Отчет о начислении взносов обязательного социального страхования и поименного учета застрахованных в системе государственного социального страхования” (срк представления - 15 января 2023).
1.3.2. Ответственность за несвоевременную или неполную оплату подоходного налога в рассрочку.

Formatorii
DDF Ocnița
Datele de contact
0264-2-53-34 ocnitaddf@sfs.md
Status
Offline
news-events