Dacă doriţi să propuneţi teme pentru seminare accesaţi următorul link -Propuneți tema

Direcția generală deservire fiscală

Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
mun. Strășeni, str.Mihai Eminescu 28, (Consiliul Raional Strășeni)
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
2 / 45
Mai multă descriere

1. Sistemul taxelor rutiere;          
2. Subiecţii impunerii;
3. Obiectul impunerii;
4. Cotele impunerii;
5. Perioada fiscală şi termenele de achitare a taxei;
6. Modul de calculare şi de achitare a taxei;
7. Darea de seamă privind achitarea taxei;
8. Norme speciale privind calcularea şi achitarea taxei de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei;
9. Înlesniri.

Formatorii
DDF Strașeni
Datele de contact
0237-2-34-72 straseniddf@sfs.md
Status
Offline
news-events