Дата публикации: 14/01/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică GOGU MARITANNA ALEXEI despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică, GOGU MARITANNA ALEXEI, domiciliul MD- 2001, mun. Chişinău, sec.Centru, str. A. Mateevici 7 ap. 3, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0046157 din 22.12.2021, privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.
În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabil este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Date de contact ale persoanei responsabile: Iulia Ivoglu, tel. (298) 2-34-87, e-mail: iulia.ivoglu@sfs.md
news-events