Дата публикации: 13/05/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică I.I. ANDRIES-IVANOV despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică I.I. ANDRIES-IVANOV, codul fiscal 1005600048413, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria    AH nr. 0043922 din 28.03.2022 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.

În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.

Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

Date de contact ale persoanei responsabile: Ghiocela CARABIN, tel. (022) 82-30-80, e-mail: ghiocela.carabin@sfs.md.
news-events