Дата публикации: 23/06/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică I.I. MUTAF FIODOR despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică, I.I. MUTAF FIODOR, c/f 1016611002859, mun. Comrat, str. Kievskaia nr.39, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0045652 din 20.05.2022 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția generală recuperare creanțe.
Date de contact ale persoanei responsabile: Ion Gorobeț, tel 069436020, e-mail: ion.gorobet@sfs.md
news-events