Дата публикации: 25/11/2021

Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Prof  Terra Imobil” S.R.L.,, despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat citează dl Șveț Alexandr conducătorul ,,Prof  Terra Imobil” S.R.L., c/f 1017600042508, la Direcţia generală control post operațional, pe adresa mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam nr. 65, bir. 209 la data de 16.12.2021, ora 14:00 în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) și art . 226 din Codul fiscal în scopul examinării cazului de încălcare a legislației. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal.
În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa DVS. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Datele de contact ale persoanelor responsabile: inspectorul principal Ana Dațco, inspectorul Antonina Mazur tel.(022)-82-33-06, e-mail: ana.datco@sfs.md, antonina.mazur@sfs.md.

news-events