Дата публикации: 06/10/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică Stîrcu Andrei despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică persoanei fizice Stîrcu Andrei, cu domiciliul în or. Chișinău, str. Ciuflea nr. 4, ap. 4, faptul că a fost emisă citația privind prezentarea la Direcția generală control, pe adresa mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam nr. 65, bir. 207 la data de 27.10.2022, ora 10:00 în conformitate cu prevederile art. 226 din Codul fiscal, pentru a fi comunicată data reluării controlului fiscal. În scopul prezentării la Serviciul Fiscal de Stat, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal.
Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Datele de contact ale persoanelor responsabile: inspector Vladislav Reul, tel.(022)-82-33-26,  e-mail: vladislav.reul@sfs.md
news-events