Если вы хотите предложить темы для семинаров, перейдите по следующей ссылке -Предложите тему

Центральный регион

Категория семинара
Servicii electronice
Расположение
Zoom
Время
2 Часов
Количество занятых мест/всего
11 / 150
Больше описания

1. Utilizarea serviciilor electronice fiscale in procesul de raportare fiscala. Modul de conectare la serviciile electronice.

2. Utilizarea SIA ”e-Factura”, SIA „Comanda on-line a formularelor tipizate”, etc.

Инструктора
Gherciu Eleonora; Miron Vladimir
Контактная информация
0 248 23062; 0 248 22273
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
2 Часов
Количество занятых мест/всего
8 / 150
Больше описания

1.Subiecții și obiectul impunerii cu taxele rutiere.

2. Perioada fiscală și termenile de achitare. Întocmirea și prezentarea dărilor de seamă.

3. Aspecte ce țin de Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM - Forma TFD19, aprobată prin Ordinul SFS nr.406 din 08.08.2018.

Инструктора
Arvat Natalia
Контактная информация
0235-2-45-21
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
2 Часов
Количество занятых мест/всего
8 / 150
Больше описания

6.1 Obligatia contribuabilului de înregistrare a subdiviziunilor.
6.2 Documentele necesare la înregistrarea/lichidarea subdiviziunilor.   
6.3 Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, modificare și lichidare a subdiviziunilor.    
6.4 Modul de prezentare a dărilor de seamă, calcularea şi achitarea  impozitelor şi taxelor locale de către întreprinderile care au înregistrat subdiviziuni în afara locului de reşedinţă de bază.

Инструктора
Tatiana Sirețanu, Ecaterina Tertiuc
Контактная информация
0237 2-36-53
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
2 Часов
Количество занятых мест/всего
6 / 150
Больше описания

1. Cotele accizelor, modul de calculare șI termenile de achitare.

2. Înregistrarea, anularea și suspendarea înregistrării subiecților impunerii.

3. Evidența mărfurilor supuse accizelor ce se expediază ( transportă). Declararea și achitarea accizelor. 

Инструктора
Mocanu Stela
Контактная информация
0235-22941
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
8 / 150
Больше описания

1. Prezentarea Notelor de informare (Forma IALS18) și (Forma INR14).
2. Codificarea surselor de venit.
3. Particularitățile de completare a Notelor de informare de către contribuabilii din domeniul tehnologiilor informaționale.
4. Corectarea Notelor de informare prezentate eronat. 

Инструктора
Bîrsanu Natalia
Контактная информация
0236 22495
Статус
Онлайн
news-events