Если вы хотите предложить темы для семинаров, перейдите по следующей ссылке -Предложите тему

Северный регион

Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
2 Часов
Количество занятых мест/всего
22 / 150
Больше описания

1. Obligatia contribuabilului de înregistrare a subdiviziunilor.                                                                          
2. Documentele necesare la înregistrarea/lichidarea subdiviziunilor. 
3. Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, modificare și lichidare a subdiviziunilor.
4. Modul de prezentare a dărilor de seamă, calcularea şi achitarea  impozitelor şi taxelor locale de către întreprinderile care au înregistrat subdiviziuni în afara locului de reşedinţă de bază.
5. Particularitățile aplicării legislației fiscale aferent termenului de prescripție pentru compensare ori restiturea sumelor platite în plus.
6. Măsurile de prevenire a expirării termenului de prescripție.                                                                          7. Modul de evidență a sumei cu termen de prescripție expirat în SIA CCC.   
8. Indicaţiile metodologice instructive a MF, SFS.

Инструктора
M.Roman; G.Gorohova; A.Engalîceva
Контактная информация
0 (231) 5-22-96; 0 (231) 5-22-70; 0 (231) 2-35-02
Статус
Онлайн
news-events