Если вы хотите предложить темы для семинаров, перейдите по следующей ссылке -Предложите тему

Северный регион

Категория семинара
Legislație fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
21 / 100
Больше описания

1.Principalele modificări şi completări ale legislaţiei fiscale;
2.Regimul fiscal aferent impunerii cu  impozitul pe bunurile imobiliare;
3.Modul şi termenele de prezentare a calculului impozitului pe bunurile imobiliare.
4.Indicaţiile metodologice instructive a MF, SFS, inclusiv modificările pubicate  în Monitorul Oficial din luna precedentă.

Инструктора
M.Roman; G.Gorohova ; A.Engalîceva.
Контактная информация
0 (231) 5-22-96; 0 (231) 5-22-70 ; 0 (231) 2-35-02.
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislație fiscală
Расположение
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
2 / 100
Больше описания

1.Ordinul nr. 455  din  17.05.2016 ”Cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale”;
2.Particularitățile completării Dării de seamă privind defalcările din profitul nept al întreprinderilor de stat și municipale (Forma DISM-16);
3.Modalitatea de prezentare a Dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către Societăţile pe acțiuni (Forma DPP-16);                                                                                    
4.HG nr.110 din 23 februarie 2011„Cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al Societăților pe acțiuni cu cota de participare a statului și al întreprinderilor de stat
5.Indicaţiile metodologice instructive a MF, SFS, inclusiv modificările pubicate în Monitorul Oficial  din luna precedentă.

Инструктора
M.Roman; G.Gorohova; A.Engalîceva.
Контактная информация
0 (231) 5-22-96; 0 (231) 5-22-70; 0 (231) 2-35-02.
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislație fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
9 / 100
Больше описания

1.Prevederile HG nr.141 din 27.02.2019 cu privire la aplicarea ECC la efectuarea decontărilor;
2.Regulile de exploatare a ECC, obligațiile utilizatorilor;
3.Obligativitatea instalării POS-terminalelor;
4.Sancțiunile fiscale și contravenționale aplicate în cadrul administrării fiscale ce vizează utilizarea ECC;
5.Genurile de activitate al căror specific permite efectuarea decontărilor în numerar fără utilizarea ECC.                      
6.Indicaţiile metodologice instructive a MF, SFS, inclusiv modificările pubicate în Monitorul Oficial  din luna precedentă.

Инструктора
M.Roman; M.Giuvaga ; A.Engalîceva.
Контактная информация
0 (231) 5-22-96; 0 (231) 5-22-70; 0 (231) 2-35-02.
Статус
Онлайн
news-events