Cum pot achita impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar?

În cazul bunurilor imobiliare ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător existente şi/sau dobândite până la data de 31 mai inclusiv a anului fiscal în curs, impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar se achită de către subiecții impunerii la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii, nu mai târziu de data de 30 iunie a anului curent.

Pentru bunurile imobiliare dobîndite după 31 mai a perioadei fiscale respective subiecții impunerii achită impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

Impozitului poate fi achitat on-line prin intermediul:

- „Obligații fiscale (SCITL)”  - în cazul bunurilor imobiliare și terenurile neevaluate în scopul impozitării;
- „Impozitul pe bunuri imobiliare (cu aviz de plată)” - în cazul bunurilor imobiliare evaluate în scopul impozitării;
- „Impozitul pe bunuri imobiliare (fără aviz de plată) ”, selectînd clasificația bugetară:

1) 113220 – pentru bunurile imobiliare neevaluate în scopul impozitării;
2) 113240 – pentru bunurile imobiliare evaluate în scopul impozitării.

1) 113171 –  pentru terenurile neevaluate în scopul impozitării;
2) 113220 – pentru bunurile imobiliare neevaluate în scopul impozitării;
3) 113240 – pentru bunurile imobiliare evaluate în scopul impozitării.

Totodată, menționăm că, obligațiile ce ţin de administrarea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare aferente persoanelor fizice (cetăţeni), revin Serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Primăriilor (SCITL).

news-events