Фильтр

Activitate de întreprinzător în piețele autorizate din Republica Moldova
опубликован : 05-04-2021
Ordin SFS nr. 178 din 31.03.2021 cu privire la modificarea ordinului cu privire la Comisia de discipină a SFS nr.26 din 15.01.2021
опубликован : 31-03-2021
Carta contribuabilului
Conform Constituției Republicii Moldova, achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii stabilite de lege constituie datoria și obligația fiecărui cetățean. Nimeni nu poate fi obligat să achite la buget impozite și alte plăți obligatorii, care nu sunt prevăzute de legislația Republicii Moldova.
опубликован : 25-03-2021
Руководство начинающего предпринимателя – налоговые аспекты
Данное руководство ознакомит вас с налоговыми аспектами осуществления предпринимательской деятельности. Оно предоставит вам базовые знания в области налогообложения, которые впоследствии послужат опорой для успешного ведения бизнеса.
опубликован : 24-03-2021
Ordinul SFS nr.143 din 17 martie 2021 „Cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 124 din 15.03.2019 prin completarea listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura)”
опубликован : 17-03-2021
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2020 pentru persoanele fizice cetățeni
опубликован : 01-03-2021
Aspecte privind prezentarea Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2020 de către persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
опубликован : 01-03-2021
Руководство по применению налогового режима для некоммерческих организаций
Данное руководство призвано объяснить применение налогового режима, установленного ст.52 Налогового кодекса, о налогообложении доходов некоммерческих организаций и освобождении от налогообложения.
опубликован : 29-12-2020
Ghidul de autentificare pe portalul www.servicii.sfs.md
опубликован : 15-12-2020
Приказ № 613 от 09.12.2020
oб организации администрирования крупных налогоплательщиков
опубликован : 09-12-2020
ПРИКАЗ № 586 от 26-11-2020
о внесении изменений и дополнений в Положение об автоматизированной информационной системе по созданию и обороту электронных налоговых накладных «e-Factura», утвержденное Приказом Государственной налоговой службы № 317 от 26.06.2020 г.
опубликован : 26-11-2020
Ghidul de informare pentru persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător privind veniturile sub formă de creștere/pierdere de capital
Ghidul de informare pentru persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător privind veniturile sub formă de creștere/pierdere de capital
опубликован : 17-11-2020
Ordin SFS nr. 425 din 17.08.2020
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor propuși pentru stimularea morală (non-financiară)
опубликован : 17-08-2020
Aspecte generale privind impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitul funciar
опубликован : 16-06-2020
Ghid achitarea impozitului pe venit
опубликован : 16-06-2020
news-events