Фильтр

Ordin SFS nr. 372 din 30.06.2021
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală, tematică, parţială şi faptică pentru luna iulie 2021
опубликован : 05-07-2021
Ordin SFS nr. 344 din 18.06.2021
Referitor la modificarea Ordinului SFS nr. 320 din 31.07.2019
опубликован : 05-07-2021
Ordin SFS nr. 320 din 31.07.2019
Privind aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului de către SFS
опубликован : 05-07-2021
Приказ № 349 от 21.06.2021
Об утверждении бланка Отчета по начислению обязательных Взносов в Фонд винограда и вина и порядка заполнения и представления отчета по начислению обязательных взносов в Фонд винограда и вина
опубликован : 22-06-2021
Ordin SFS nr. 340 din 18.06.2021
Cu privire la aprobarea Ghidului privind achitarea impozitelor și taxelor prin intermediul serviciului MPay și serviciului electronic „Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice cetățeni”
опубликован : 22-06-2021
Ghidul privind achitarea impozitelor și taxelor prin intermediul serviciului MPay și serviciului electronic „Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice cetățeni”
опубликован : 22-06-2021
Aspecte generale privind impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitul funciar
опубликован : 11-06-2021
Ordin SFS nr. 303 din 02.06.2021
cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metode de verificare totală, tematică, parțială și prin contrapunere pentru luna iunie 2021
опубликован : 09-06-2021
Ordin SFS nr. 285 din 28.05.2021
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea, menținerea și administrarea paginilor-web ale Serviciului Fiscal de Stat
опубликован : 28-05-2021
Ordin SFS nr. 253 din 11.05.2021
cu privire la Completarea Ordinului SFS nr. 230 din 28.04.2021 cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale pentru luna mai 2021
опубликован : 25-05-2021
Приказ Государственной Налоговой Службы №216 от 16.04.2021
O внесении изменении в Приказ Главной государственной налоговой инспекции №392/2015 "Об утверждении бланка Сертификата регистрации субъекта обложения НДС и заявления о регистрации в качестве плательщика НДС".
опубликован : 19-04-2021
Activitate de întreprinzător în piețele autorizate din Republica Moldova
опубликован : 05-04-2021
Ordin SFS nr. 178 din 31.03.2021
Cu privire la modificarea ordinului cu privire la Comisia de discipină a SFS nr.26 din 15.01.2021
опубликован : 31-03-2021
Ordin SFS nr. 26 din 15.01.2021
cu privire la constituirea Comisiei de disciplină
опубликован : 26-03-2021
Carta contribuabilului
Conform Constituției Republicii Moldova, achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii stabilite de lege constituie datoria și obligația fiecărui cetățean. Nimeni nu poate fi obligat să achite la buget impozite și alte plăți obligatorii, care nu sunt prevăzute de legislația Republicii Moldova.
опубликован : 25-03-2021
news-events