Фильтр

Ordin SFS nr. 487 din 30.12.2022
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală și tematică pentru luna ianuarie 2023
опубликован : 03-01-2023
Ordin SFS nr. 479 din 27.12.2022
cu privire la aprobarea Listei agentilor economici contribuabili mari pentru anii 2023-2024
опубликован : 28-12-2022
Ordin SFS nr. 471 din 20.12.2022
cu privire la stabilirea criteriilor de determinare și selectare a contribuabililor mari
опубликован : 28-12-2022
Ghid cu privire la utilizarea subsistemului „Contul unic”
Ghid cu privire la utilizarea subsistemului „Contul unic”
опубликован : 07-12-2022
Ordin SFS nr. 456 din 01.12.2022
cu privire la aprobarea planului de control fiscal și a listei agenților economici ce urmează a fi supuși controalelor fiscale pentru anul 2023
опубликован : 05-12-2022
Ordin SFS nr. 455 din 01.12.2022
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală, tematică și parțială pentru luna decembrie 2022
опубликован : 02-12-2022
Ordin SFS nr. 405 din 31.10.2022
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare tematică și parțială pentru luna noiembrie 2022
опубликован : 31-10-2022
Manualul privind deservirea contribuabililor
опубликован : 13-10-2022
Manualul operațional privind managementul recuperării creanțelor
опубликован : 12-10-2022
Ordin SFS nr. 353 din 15.09.2022
Ordinul nr. 353 din 15.09.2022 cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului de către Serviciul Fiscal de Stat, aprobat prin Ordinul SFS nr.320/2019 
опубликован : 06-10-2022
Ordin SFS nr. 373 din 03.10.2022
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală, tematică și parțială pentru luna octombrie 2022
опубликован : 04-10-2022
Ordin SFS nr. 342 din 01.09.2022
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală, tematică și parțială pentru luna septembrie 2022
опубликован : 01-09-2022
Ordin SFS nr. 312 din 03.08.2022
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală, tematică și parțială pentru luna august 2022
опубликован : 03-08-2022
Ordin SFS nr. 309 din 23.05.2022
Cu privire la aprobarea componenței Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
опубликован : 01-08-2022
Ghid privind depunerea Declaraţiei-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă a proprietății imobiliare
опубликован : 28-07-2022
news-events