Дата публикации:

20/03/2023

Период:

20/03/2023 16:00 - 23/03/2023 00:00

Cтатут:

Инициация

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Elisaveta Țaruș

Inspector

022 82 34 38
Описание
Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a ordinului Serviciului Fiscal de Stat privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă şi a Indicaţiilor metodice privind particularităţile ţinerii evidenţei procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică: elisaveta.tarus@sfs.md, până la data de 23 martie 2023.
Дата публикации:

28/02/2023

Период:

28/02/2023 16:00 - 07/03/2023 00:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Irma Zurabișvili

inspector superior

022 82 33 95
Описание
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.370/2020 cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) și a Modului de completare a acesteia
Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

22/02/2023

Период:

22/02/2023 08:00 - 10/03/2023 16:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală conformare

Ответственное лицо:

Tatiana Avetisova

inspector principal

022 82 34 41
Описание
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.427/2018 cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică tatiana.avetisova@sfs.md, până la data de 10 martie 2023.
Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

21/02/2023

Период:

21/02/2023 10:00 - 28/02/2023 17:00

Cтатут:

Инициация

Ответственное подразделение:

Direcția generală expertiză juridică

Ответственное лицо:

Luminița Goraș

Inspector

022 82 33 04
Описание
Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat, comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului cu privire la aprobarea formularului Citației la examinarea contestației și modificarea unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică: luminita.goras@sfs.md, până la data de 28.02.2023, inclusiv.
Дата публикации:

20/02/2023

Период:

21/02/2023 17:00 - 28/02/2023 01:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Liudmila Mițova

inspector principal

022 82 33 67
Описание

Proiectul ordinului cu privire la modificarea ordinelor Serviciului Fiscal de Stat, care vizează:

  • Ordinul IFPS nr. 1603  din  20.12.2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13);
  • Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015 privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau  zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților;
  • Ordinul IFPS nr. 317 din  27.11.2009 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Informației privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depășesc limitele admise, calculată în conformitate cu art. 352 alin. (5) al CF;
  • Ordinul SFS 425 din  30.09.2019 cu privire la aprobarea formularelor tipizate Forma IZDP 20, Forma IZDPAR 20  şi  Forma ICM 20.

 Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică liudmila.gropa@sfs.md, până la data de 28 februarie 2023.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

10/01/2023

Период:

10/01/2023 11:00 - 17/01/2023 19:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Angela Bătrânac

inspector principal

022 82-33-78
Описание

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectului Ordinului Cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA.

Proiectul de Ordin are drept scop sistematizarea aspectelor ce țin de formularul aferent Declarației privind TVA în contextul modificărilor operate la Codul fiscal, prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 356/2022 .

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

05/12/2022

Период:

05/12/2022 09:00 - 07/12/2022 17:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Igor Cebotarenco

Inspector

022-82-34-14
Описание
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la stabilirea criteriilor de determinare și selectare a contribuabililor mari.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, până la data de 07.12.2022 inclusiv.
Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

25/10/2022

Период:

25/10/2022 16:00 - 28/10/2022 16:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Ответственное лицо:

Igor Cebotarenco

Inspector

(022)823410
Описание

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire actele normative, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la stabilirea razelor de deservire şi activitate a unor subdiviziuni din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, până la data de 28.10.2022 inclusiv.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

10/10/2022

Период:

10/10/2022 10:00 - 13/10/2022 16:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Ответственное лицо:

Daniela Macovei

inspector principal

(022)823364
Описание

Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului privind modificarea Ordinului SFS nr.131/2017, cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate.

Proiectul are drept scop oferirea posibilității recepționării Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate, electronic.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

10/10/2022

Период:

10/10/2022 14:00 - 14/10/2022 16:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Ответственное лицо:

Igor Cebotarenco

Inspector

(022)823410
Описание

Serviciul Fiscal de Stat, în vedererea armonizării actelor normative secundare cu modificările aprobate în Codul fiscal prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr.155/2022, prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea unor anexe la Ordinul Șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 379/2017 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, până la data de 14.10.2022 inclusiv.
Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

26/08/2022

Период:

26/08/2022 11:00 - 02/09/2022 16:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Ответственное лицо:

Irina Reahovscaia

inspector principal

022823446
Описание

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 632/2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control. Proiectul are drept scop modificarea formularelor „Notificare privind modificarea în ECC a adresei sediului/unității structurale unde este amplasat ECC”, „Notificare privind radierea din evidență a ECC”, prin redenumirea notificărilor în cerere.

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

28/06/2022

Период:

28/06/2022 09:00 - 01/07/2022 16:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Ответственное лицо:

Irina Reahovscaia

inspector principal

022823446
Описание

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 982/2012 cu privire la aprobarea formularelor utilizate în SIA CCDE. Proiectul are drept scop modificarea formularului „Informația privind rulajul mijloacelor bănești, soldul pe conturile bancare și sau pe conturile de plată, tranzacțiile și operațiunile efectuate”, prin completarea tabelului cu o coloană nouă „Codul fiscal al beneficiarului/plătitorului”, pentru asigurarea posibilității selectării automatizare a informației primite de la prestatorii serviciilor de plată .

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

13/06/2022

Период:

13/06/2022 10:00 - 17/06/2022 15:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Ответственное лицо:

Irina Cebaniuc

Inspector principal

(022) 823414
Описание

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea unor ordine

Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

10/06/2022

Период:

10/06/2022 08:00 - 15/06/2022 17:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Ответственное лицо:

Igor Cebotarenco

Inspector

(022)823410
Описание
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului Șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 379/2017 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale.
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, până la data de 14.06.2022 inclusiv.
Проекты решений и сопутствующие материалы:
Дата публикации:

03/06/2022

Период:

01/06/2022 08:44 - 03/06/2022 16:00

Cтатут:

Проект

Ответственное подразделение:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Ответственное лицо:

Doinița COLOSOV

Inspector principal

(022)823446
Описание

Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare aferent proiectelor Ordinelor directoarei SFS cu privire la modificarea Ordinului directorului SFS nr. 481/2017 privind aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control/imprimantele fiscale și Ordinului directorului SFS nr. 151/2018 cu privire la aprobarea pașaportul e-permis pentru eliberarea Certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control/imprimantele fiscale. Proiectul are drept scop modificarea antetului la Certificatul CAT MCC/IF și scrisoarea de respingere conform antetului aprobat prin Ordinul directoarei SFS cu privire la aprobarea documentelor organizatorice și de dispoziție ale Serviciului Fiscal de Stat nr. 42/2022.

Проекты решений и сопутствующие материалы:

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2022
publicat la data de 28.01.2023
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2021
publicat la data de 24.06.2022
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2020
publicat la data de 06.02.2021
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2019
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2018
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2013
publicat la data de 13.01.2014
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2012
publicat la data de 15.04.2013
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2011
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2010
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport cu privire la transparenţa în procesul decizional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2009
publicat la data de 16.03.2012
versiunea PDF 

Reguli interne privind asigurarea transparenţei în procesul decizional

Lege privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008
publicat la data de 13.11.2008
versiunea PDF 

Hotărîre cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional
publicat la data de 09.08.2016
versiunea PDF 

Regulament privind informarea, consultarea și participarea în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor
publicat la data de 22.01.2020
versiunea PDF 

news-events