729,1 milioane lei încasați în scopul stingerii obligațiilor fiscale ale contribuabililor restanțieri pentru trimestrul I al anului 2024

16/04/2024
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează că, în primul trimestru al anului 2024, din totalul veniturilor acumulate la Bugetul public național, suma încasată în scopul stingerii obligațiilor fiscale ale contribuabililor restanțieri constituie 729,1 milioane lei, inclusiv 249,8 milioane lei în luna martie curent.
Reieșind din competența SFS pentru executarea creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public, în primul trimestru al anului 2024, de către autoritatea fiscală au fost recepționate 50 mandate de executare emise de autorități cu suma creanței în mărime de 1,1 milioane lei, dintre care 19 mandate au fost executate integral în sumă de 499,7 mii lei și parțial un mandat în sumă de 42,17 mii lei. În luna martie curent, numărul total al mandatelor de executare aflate în procedură de executare sunt 109 mandate cu suma restanței creanțelor bănești în mărime de 2,8 milioane lei.

De asemenea, în perioada primului trimestru al anului 2024 au fost recepționate 16 solicitări de recuperare a creanțelor de la statele străine. La situația din 31 martie 2024, este declanșată procedura de executare silită față de 106 debitori, conform solicitărilor recepționate de la statele străine.

În parte ce ține de cooperarea cu executorii judecătorești, în cauzele în care statul deține calitatea de creditor, prin intermediul SFS pe parcursul primului trimestru ale anului 2024 au fost recepționate 7 107 de încheieri ale executorilor judecătorești.

Suplimentar la atribuțiile prevăzute de legislația fiscală, SFS percepe în modul stabilit de executare silită a obligației fiscale neonorate în termen, împrumuturile interne și externe cu destinație specială acordate agenților economici prin intermediul Ministerului Finanțelor, dobânzile aferente acestora.

Astfel, pe parcursul primului trimestru al anului 2024, urmare a aplicării măsurilor de executare silită au fost încasate mijloace bănești în contul stingerii datoriilor cu termen expirat în sumă totală de 1,7 milioane lei și 36,10 mii EURO, ceea ce reprezintă mai mult față de perioada similară a anului precedent cu 72,8 mii lei, sau cu 4,4%.

De asemenea SFS deține calitatea de creditor în cadrul proceselor de insolvabilitate în partea recuperării obligațiilor fiscale restante și asigură reprezentarea în instanțele de judecată și în cadrul Adunărilor creditorilor/ședințele comitetului creditorilor pentru recuperarea creanțelor fiscale validate în 2 938 dosare ale întreprinderilor aflate în procedura de insolvabilitate, pe parcursul trimestrului I al anului 2024.

Похожие новости

În atenția contribuabililor care doresc restituirea sumei impozitului pe venit achitat/ reținut în plus
15/04/2024
În atenția contribuabililor care doresc restituirea sumei impozitului pe venit achitat/ reținut în plus
Directorul SFS, Olga Golban – la discuții cu membrii Asociației Investitorilor din România
12/04/2024
Directorul SFS, Olga Golban – la discuții cu membrii Asociației Investitorilor din România
6 549 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-martie 2024
12/04/2024
6 549 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-martie 2024
Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”
11/04/2024
Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”
news-events