Registrul unic al echipamentelor de casă și de control pentru anul 2024

15/01/2024
Serviciul Fiscal de Stat a publicat pe pagina-web a instituției Registrul unic al echipamentelor de casă și de control pentru anul 2024, precum și Registrul actualizat al Certificatelor de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control/imprimantele fiscale.

Registrele menționate pot fi consultate la compartimentul Transparență, pagina Catalogul SFS de date guvernamentale, rubrica Control fiscal. De asemenea, Registrul unic al echipamentelor de casă și de control este accesibil și pe portalul SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor” - mev.sfs.md.

Totodată, informăm că, utilizatorii maşinilor de casă şi de control/imprimantelor fiscale sunt obligaţi să ţină pentru fiecare maşină de casă şi de control/imprimantă fiscală câte un registru – Registrul MCC/IF, care se perfectează pentru fiecare an de gestiune, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată.

Dacă la sfîrşitul anului de gestiune în Registrul MCC/IF, a rămas spaţiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi utilizat pentru înregistrarea încasărilor anului de gestiune imediat următor.

Contribuabilul care desfăşoară unele activităţi în regim continuu (non-stop) şi care, în ziua de gestiune, emite la maşina de casă şi de control/imprimanta fiscală două sau mai multe rapoarte de închidere zilnică poate deschide pentru anul de gestiune două registre (semestrul I şi II).

Forma Registrului operațiunilor echipamentului de casă și de control (Registrul operațiunilor ECC) și a Registrului mașinii de casă și de control/imprimantei fiscal (Registrul MCC/IF), cât și modul de completare a acestora este prevăzut în Regulamentul cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Ordinul SFS nr. 632/2020, Anexa nr. 4, 5, 6 și 7.

Contribuabilii care utilizează MCC/IF urmează să dețină Registrul MCC/IF, iar cei ce utilizează sisteme informatice cu sau fără dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale, urmează să țină în mod electronic Registrul operațiunilor ECC, conform pct. 12 și 13 din Regulamentul cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control.

Похожие новости

Precizările SFS privind prețul maxim de vânzare cu amănuntul a țigaretelor și țigărilor de foi
15/01/2024
Precizările SFS privind prețul maxim de vânzare cu amănuntul a țigaretelor și țigărilor de foi
Precizările SFS aferent modului de evidență a obligațiilor fiscale calculate
12/01/2024
Precizările SFS aferent modului de evidență a obligațiilor fiscale calculate
Precizările SFS privind subiecții care au obligația de inventariere a stocului de mărfuri supuse accizelor
12/01/2024
Precizările SFS privind subiecții care au obligația de inventariere a stocului de mărfuri supuse accizelor
15 ianuarie 2024 – termen limită de prezentare a dării de seamă CAS18-AN pentru perioada fiscală 2023
12/01/2024
15 ianuarie 2024 – termen limită de prezentare a dării de seamă CAS18-AN pentru perioada fiscală 2023
news-events