Rezultatele recepționării declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2021

01/06/2022
Serviciul Fiscal de Stat a recepționat, pentru perioada fiscală 2021, 106 604 declarații cu privire la impozitul pe venit, depuse de către persoanele care desfășoară activitate economică, cu 4 464 declarații mai mult față de anul 2020, și 174 301 declarații cu privire la impozitul pe venit depuse de contribuabili – persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, cu 1 791 declarații mai puțin comparativ cu anul 2020.

De către agenții economici, pentru perioada anului 2021, s-au înregistrat total venituri în sumă de 494,9 miliarde lei și total cheltuieli în sumă de 447,7 miliarde lei. Comparativ cu anul 2020 veniturile sunt în creștere cu 86,2 miliarde lei, iar cheltuielile au înregistrat o creștere cu 64,7 miliarde lei. Impozitul pe venit declarat de către agenții economici, pentru perioada 2021, a constituit 5,5 miliarde lei, fiind în creștere cu 1,6 miliarde lei față de perioada anului 2020.


Conform datelor din Declarația cu privire la impozitul pe venit, principalele ramuri ale economiei naționale care au înregistrat impozit pe venit calculat au fost: comerțul, industria prelucrătoare, agricultura și silvicultura, activităţile financiare şi de asigurări, dar și domeniul de construcţii și tranzacții imobiliare.

În ceea ce privește contribuabilii persoane fizice – cetățeni, suma veniturilor obținute conform informațiilor prezentate de către plătitorii de venituri, pentru anul 2021 a constituit 83,3 mlrd. lei, venit obținut de către 1,52 mln. persoane, iar impozitul pe venit reținut la sursa de plată și declarat a constituit 6,08 mlrd. lei.

 

În totalitatea veniturilor obținute de către persoanele fizice cetățeni, predomină veniturile sub formă de plăți salariale (76,05 %), urmate de veniturile obținute din dividende (11,12 %) și veniturile obținute din transmiterea în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare și mobiliare, cu excepția terenurilor agricole (3,14 %).

Pentru perioada fiscală 2021, 4 007 persoane au obținut venituri de peste 1 milion lei fiecare (față de 2 962 persoane fizice pentru perioada 2020), venitul total obținut de aceste persoane este de 12 825,7 mln. lei, și impozit reținut în sumă de 837,9 mln. lei. (față de 9 694,9 mln. lei venituri, și impozit reținut în sumă de 611,1 mln. lei pentru perioada 2020).Cea mai mare sumă a venitului declarat de către o persoană fizică în anul 2021 în baza Declarației a fost de 153,6 mln. lei. Cea mai tânără persoană din această categorie are 18 ani, cea mai vârstnică –  88 ani.

La capitolul desemnare procentuală menționăm că, pentru anul 2021 aceasta a fost efectuată de 37 397 persoane (cu 805 de persoane mai mult comparativ cu anul 2020), suma solicitată pentru desemnare a constituit 10,72 mln.lei (cu 1,27 mln.lei mai mult comparativ cu anul 2020).

Raportul integral aferent rezultatelor recepționării declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2021 poate fi accesat aici.

Похожие новости

100 de contribuabili, desemnați învingători ai primei ediției speciale din anul 2022 a concursului „Loteria fiscală”
02/06/2022
100 de contribuabili, desemnați învingători ai primei ediției speciale din anul 2022 a concursului „Loteria fiscală”
Serviciul Fiscal de Stat va opera actualizări în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”
01/06/2022
Serviciul Fiscal de Stat va opera actualizări în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”
În atenția persoanelor fizice care obțin venituri de la darea în locațiune a bunului imobil prin intermediul platformelor Booking, Airbnb și altele
30/05/2022
În atenția persoanelor fizice care obțin venituri de la darea în locațiune a bunului imobil prin intermediul platformelor Booking, Airbnb și altele
Procedura de obținere a accesului la serviciile fiscale electronice în cazul modificării conducătorului
26/05/2022
Procedura de obținere a accesului la serviciile fiscale electronice în cazul modificării conducătorului
news-events