Serviciul Fiscal de Stat va continua cooperarea cu Departamentul Trezoreriei SUA

11/05/2023
Serviciul Fiscal de Stat va continua cooperarea cu Departamentul Trezoreriei Statelor Unite ale Americii, începută în anul 2017. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi dintre directorul adjunct al Serviciului Fiscal de Stat dl Petru Griciuc și managerul de proiect, expert al Trezoreriei SUA, dl Thomas Mathews, care își încheie misiunea în cadrul autorității fiscale naționale.

Părțile au făcut o trecere în revistă a realizărilor înregistrate în perioada anilor 2017-2023 în cadrul proiectului, care vizează:

  • aprobarea Manualului operațional de deservire a contribuabililor și Manualului operațional de management a creanțelor și desfășurate instruirile aferente;
  • ajustarea și îmbunătățirea Manualului de control fiscal;
  • dezvoltarea unui program de asigurare a calității controlului fiscal;
  • consolidarea capacităților de auditare a sistemelor informaționale;
  • oferirea asistenței privind consolidarea funcției de constatare și urmărire penală a infracțiunilor;
  • oferirea asistenței privind impozitarea internațională.
În context, dl Petru Griciuc a exprimat din numele Serviciului Fiscal de Stat gratitudine și recunoștință pentru suportul oferit de Departamentul Trezoreriei SUA în vederea modernizării administrației fiscale și asistența acordată în acest proces. „Vă mulțumim pentru munca depusă pe parcursul ultimilor 7 ani în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Împreună am reușit să înregistrăm realizări importante în ceea ce privește îmbunătățirea deservirii contribuabililor, recuperării creanțelor, control fiscal”, a declarat dl Griciuc.

La rândul său, dl Thomas Mathews a felicitat autoritatea fiscală pentru succesele înregistrate și a menționat că este fericit că a fost parte a acestui proces important. „Sunt recunoscător tuturor colegilor cu care am colaborat în tot acest timp, pentru deschiderea lor și pentru implicarea plenară în realizarea sarcinilor propuse”, a spus dl Mathews.

Precizăm că, Departamentul Trezoreriei SUA va acorda în continuare asistență Serviciului Fiscal de Stat în următoarele domenii prioritare:

  • regulile privind prețurile de transfer, regulile generale anti-evaziune, administrarea tratatelor fiscale și alte aspecte internaționale;
  • actualizarea declarațiilor fiscale sub aspectul promovării conformării voluntare și sporirii capacității SFS de a asigura acuratețea impozitelor declarate;
  • îmbunătățirea utilizării sesizărilor penale pentru combaterea fraudei fiscale;
  • evaluarea generală a Codului fiscal, cu accent pe facilitarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Похожие новости

Procedura de stingere a obligației fiscale prin compensare şi/sau restituire a mijloacelor bănești va fi simplificată
10/05/2023
Procedura de stingere a obligației fiscale prin compensare şi/sau restituire a mijloacelor bănești va fi simplificată
SFS anunță lucrări de îmbunătățire a serviciilor fiscale electronice
04/05/2023
SFS anunță lucrări de îmbunătățire a serviciilor fiscale electronice
175 de contribuabili, desemnați învingători ai primei ediții din anul 2023 a concursului „Loteria fiscală” 
04/05/2023
175 de contribuabili, desemnați învingători ai primei ediții din anul 2023 a concursului „Loteria fiscală” 
20,36 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 4 luni ale anului 2023
02/05/2023
20,36 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 4 luni ale anului 2023
news-events