Дата публикации: 12/06/2024

Serviciul Fiscal de Stat comunică CONDRATIUC NICOLAI despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică CONDRATIUC NICOLAI, mun. Chișinău bd. CUZAVODA nr. 19 bl. 6 ap. 43 despre faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0059789 din 28.02.2024  privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.

În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.

Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

Date de contact ale persoanei responsabile:Cotorobai Andrei, tel. (022) 82-30-62, e-mail: andrei.cotorobai@sfs.md.
news-events