Дата публикации: 08/04/2021

Serviciul Fiscal de Stat comunică Euro Trade Group despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) și art. 226 din Codul fiscal, în scopul examinării cazului de încălcare a legislației la „Euro Trade Group” SRL cod fiscal 1015600023716, citează pe dnul Andrei Ponomarenco pe data de 18 mai 2021, ora 14:00 la Direcția generală administrare fiscală control fiscal post operațional, la adresa mun. Chișinău, șos. Hâncești, nr. 53, bir. 815. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislație va fi examinat în lipsa Dvs (reprezentant). Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Datele de contact ale persoanei responsabile: Maria Bodrug, tel. 022823025, e-mail:maria.bodrug @sfs.md.

news-events