Дата публикации: 25/01/2023

Serviciul Fiscal de Stat comunică I.C.S. H.L.G. IMPEX S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică I.C.S. H.L.G. IMPEX S.R.L., c/f 1007600069955, faptul că a fost emisă Decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control nr. 26/1-02/2-27-439-132633 din 27.12.2022.

În conformitate cu prevederile art. 267 - 269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.

Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

Persoana responsabilă de comunicare a actului: Cristina Pohilenco, tel: 022-82-32-22, e-mail: cristina.pohilenco@sfs.md.
news-events