Дата публикации: 25/11/2021

Serviciul Fiscal de Stat comunică IOSIP SVETLANA VEACESLAV despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică, IOSIP SVETLANA VEACESLAV, domiciliul MD-2025, m.Chisinau, s.Centru, str. Lev Tolstoi 37 ap. 5, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0041733 din 01.11.2021, privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.
În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabil este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Date de contact ale persoanei responsabile: Iulia Ivoglu, tel. (298) 2-34-87, e-mail: iulia.ivoglu@sfs.md

news-events