Дата публикации: 15/09/2023

Serviciul Fiscal de Stat comunică ORIGINAL STUDIO BK S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică ORIGINAL STUDIO BK S.R.L., c.f. 1021609001587 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0055458 din 31.07.2023 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.

În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.

Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

Date de contact ale persoanei responsabile: Natalia Croitor, tel: (0235) 2-13-87, e-mail: natalia.croitor67@sfs.md.
news-events