Дата публикации: 24/11/2022

Serviciul Fiscal de Stat comunică TRADE AGRO SELECT S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică TRADE AGRO SELECT S.R.L., c/f: 1015600020656, care potrivit art.8 alin. (2) lit.e din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor și taxelor, despre faptul că înregistrează restanță față de Bugetul Public Național. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, Serviciul Fiscal de Stat va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr.149 din 29.06.2012. Înscrisul este notificat public.

După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să  curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite
în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția generală recuperare creanțe.

Date de contact ale persoanei responsabile: Liudmila Chițeniuc, tel: 023033544, e-mail: liudmila.chiteniuc@sfs.md.
news-events