Дата публикации: 25/11/2021

Serviciul Fiscal de Stat comunică „V.V.V. WASH” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat, comunică „V.V.V. WASH” S.R.L. c/f 1020600042496, faptul că a fost întocmit Actul de control fiscal nr.1-880761 din 01.11.2021.
În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice din data comunicării, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare la SFS.         
Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea.
Date de contact ale persoanei responsabile: Dumitru Punga, dumitru.punga@sfs.md ; tel (022)82-33-13.

news-events