Если вы хотите предложить темы для семинаров, перейдите по следующей ссылке -Предложите тему

Главное управление налогового обслуживания

Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
17 / 100
Больше описания

Основные изменения и дополнения по учету налогоплательщиков

Инструктора
DDF Cahul
Контактная информация
029 92-54-46 cahulddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
10 / 30
Больше описания

1. Aspecte generale privind aplicarea.
2. Modalitatea de aplicare a legii.

Инструктора
DDF Botanica
Контактная информация
022 82-32-23 botanicaddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
50 / 100
Больше описания

 1. Particularitățile calculării taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii;
2. Calcularea şi achitarea impozitelor si taxelor locale conform cotelor concrete stabilite prin decizia Consiliilor administraţiilor publice locale.Termenele de prezentare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL13);
3. Particularităţile prezentării Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ17);

Инструктора
DDF Buiucani
Контактная информация
022 82-30-14 buiucaniddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
5 / 100
Больше описания

Aspecte generale ce țin aplicarea compensării automatizate, care se va pune în aplicarea de la data 01.07.2022

Инструктора
DDF Centru
Контактная информация
022 82-31-51 centruddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
25 / 100
Больше описания

1. Обязательные условия при регистрации налогоплательщика в качестве плательщика НДС; Анализ налогоплательщика как субъекта налогообложения НДС; 
2.Порядок использования электронной услуги ,,e-Cerere" при регистрации налогоплательщика в качестве плательщика НДС; 
3. Порядок вычета НДС для:
- услуг импорта;
- закупок смешанного назначения;
- закупок, по которым изменился налоговый режим. 
4. Обратное налогообложение НДС при реализации собственности предприятий в процессе несостоятельности, заложенное имущество, имущество, обремененное ипотекой, имущество, на которое наложен арест. 

Инструктора
DDF Cahul
Контактная информация
029 92-54-46 cahulddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
11 / 100
Больше описания

Principalele modificări și completările aferent evidenței contribuabililor

Инструктора
DDF Hîncești
Контактная информация
022 82-30-02 hincestiddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
38 / 100
Больше описания

1. Legea nr. 1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului;
2. Particularitățile completării Dării de seamă POLMED 17.

Инструктора
DDF Ialoveni
Контактная информация
026 82-74-14 ialoveniddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
25 / 100
Больше описания

1. Obligația contribuabilului de înregistrare a subdiviziunilor;
2. Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, anulare și modificare a subdiviziunilor; 
3. Modul de prezentare a dărilor de seamă, calcularea și achitarea impozitelor și taxelor locale de către întreprinderile care au înregistrate subdiviziuni în afara locului de reședință de bază;

Инструктора
DDF Botanica
Контактная информация
022 82-32-23 botanicaddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
1 / 100
Больше описания

Aspecte generale ce țin aplicarea compensării automatizate, care se va pune în aplicarea de la data 01.07.2022.

Инструктора
DDF Rîșcani (Chișinău)
Контактная информация
022 82-31-10 riscani_chisinauddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
17 / 100
Больше описания

 1. Particularitățile calculării taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii;
2. Calcularea şi achitarea impozitelor si taxelor locale conform cotelor concrete stabilite prin decizia Consiliilor administraţiilor publice locale.Termenele de prezentare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL13);
3. Particularităţile prezentării Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ17);

Инструктора
DDF Centru
Контактная информация
022 82-31-51 centruddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
13 / 100
Больше описания

1. Уплата подоходного налога в рассрочку;
2. Ответственность за неуплату или недоплату подоходного налога, уплачиваемого в рассрочку; 

Инструктора
DDF Ceadîr-Lunga
Контактная информация
029 12-63-09 ceadir-lungaddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
24 / 100
Больше описания

1. Prevederile Regulamentului de formare a prețurilor de comercializare a produselor social importante, aprobat prin HG nr. 774/2016 cu privire la comercializarea produselor social importante, aplicate conform dispoziției CSE a RM nr. 2 din 25.02.2022 și nr. 21 din 18.05.2022;

Инструктора
DDF Buiucani
Контактная информация
022 82-30-14 buiucaniddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
5 / 100
Больше описания

1. Обязательные условия при регистрации налогоплательщика в качестве плательщика НДС; Анализ налогоплательщика как субъекта налогообложения НДС; 
2.Порядок использования электронной услуги ,,e-Cerere" при регистрации налогоплательщика в качестве плательщика НДС; 
3. Порядок вычета НДС для:
- услуг импорта;
- закупок смешанного назначения;
- закупок, по которым изменился налоговый режим. 
4. Обратное налогообложение НДС при реализации собственности предприятий в процессе несостоятельности, заложенное имущество, имущество, обремененное ипотекой, имущество, на которое наложен арест. 

Инструктора
DDF Comrat
Контактная информация
029 82-78-35 comratddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
17 / 100
Больше описания

1. Обязательство налогоплательщика по регистрации подразделений;
2. Ответственность налогоплательщиков за нарушение срока регистрации, аннулирования и изменения подразделений;
3. Порядок представления отчетов, исчисление и уплата местных налогов и сборов предприятиями, имеющими зарегистрированные подразделения расположенные за пределами основного места нахождения;

Инструктора
DDF Taraclia
Контактная информация
029 42-01-18 taracliaddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
18 / 100
Больше описания

1. Tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea prevăzută pentru ele.
2. Absolvirea de răspundere pentru încălcare fiscală.

Инструктора
DDF Anenii Noi
Контактная информация
026 52-47-44 aneniinoiddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
12 / 100
Больше описания

1. Consecinţele nerespectării legislaţiei în vigoare (Codul muncii, Legea salarizării nr.847 din 14 februarie 2017, Hotărârea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”);
2. Sancţiunile pasibile de a fi aplicate la încălcarea raporturilor de muncă (art.50, 551, 552 din Codul contravențional) privind utilizarea muncii nedeclarate și achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă;

Инструктора
DDF Buiucani
Контактная информация
022 82-30-14 buiucaniddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
14 / 100
Больше описания

1. Инструкция о порядке заполнения Отчета;
2. Аспекты, направленные на отражение в Таблице № 1 суммы выплаченного дохода, подоходного налога и взносов обязательного медицинского страхования, удержанных ими;  
3. Удержание из выплат, осуществленных  в пользу  выполнения поденщиками случайных
неквалифицированных работ.

Инструктора
DDF Cahul
Контактная информация
029 92-54-46 cahulddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
7 / 100
Больше описания

1. Obligația contribuabilului de înregistrare a subdiviziunilor;
2. Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, anulare și modificare a subdiviziunilor; 
3. Modul de prezentare a dărilor de seamă, calcularea și achitarea impozitelor și taxelor locale de către întreprinderile care au înregistrate subdiviziuni în afara locului de reședință de bază.

Инструктора
DDF Hîncești
Контактная информация
022 82-30-02 hincestiddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
10 / 100
Больше описания

1. Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă;
2. Aspecte ce vizează reflectarea în Tabelul nr. 1 a sumei venitului achitat, impozitului pe venit și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute de acestea;
3. Reținerile din plățile efectuate în favoarea exercitării unor activități necalificate cu caracter ocazițional desfășurate de zilieri.

Инструктора
DDF Ungheni
Контактная информация
023 62-39-44 ungheniddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
7 / 100
Больше описания

Основные изменения и дополнения по учету налогоплательщиков

Инструктора
DDF Bălți
Контактная информация
023 15-22-78 baltiddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
ATENȚIE, (Prezența fizică) bd. Victorie nr. 2, et. 1
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
9 / 50
Больше описания

 1. Particularitățile calculării taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii;
2. Calcularea şi achitarea impozitelor si taxelor locale conform cotelor concrete stabilite prin decizia Consiliilor administraţiilor publice locale.Termenele de prezentare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL13);
3. Particularităţile prezentării Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ17);

Инструктора
DDF Florești
Контактная информация
025 02-26-82 florestiddf@sfs.md
Статус
Офлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
6 / 100
Больше описания

1. Aspecte generale privind aplicarea.
2. Modalitatea de aplicare a legii.

Инструктора
DDF Leova
Контактная информация
026 32-24-37 leovaddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
3 / 100
Больше описания

 1. Particularitățile calculării taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii;
2. Calcularea şi achitarea impozitelor si taxelor locale conform cotelor concrete stabilite prin decizia Consiliilor administraţiilor publice locale.Termenele de prezentare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL13);
3. Particularităţile prezentării Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ17);

Инструктора
DDF Cimișlia
Контактная информация
024 12-21-74 cimisliaddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
ATENȚIE, (Prezența fizică) str. Ștefan cel Mare nr. 128, et. 4
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
9 / 100
Больше описания

1. Инструкция о порядке заполнения Отчета;
2. Аспекты, направленные на отражение в Таблице № 1 суммы выплаченного дохода, подоходного налога и взносов обязательного медицинского страхования, удержанных ими;  
3. Удержание из выплат, осуществленных  в пользу  выполнения поденщиками случайных
неквалифицированных работ.

Инструктора
DDF Bălți
Контактная информация
023 15-22-78 baltiddf@sfs.md
Статус
Офлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
ATENȚIE, (Prezența fizică) str. Kiev 3A
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
7 / 30
Больше описания

Procedura de înregistrare/modificare/radiere a evidenței echipamentelor de casă și control.

Инструктора
DDF Rîșcani (Chișinău)
Контактная информация
022 82-31-10 riscani_chisinauddf@sfs.md
Статус
Офлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
7 / 100
Больше описания

1. Aspecte generale privind aplicarea.
2. Modalitatea de aplicare a legii.

Инструктора
DDF Bălți
Контактная информация
023 15-22-78 baltiddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
10 / 100
Больше описания

1. Achitarea impozitului pe venit în rate;
2. Răspunderea pentru neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate.

Инструктора
DDF Rîșcani (Chișinău)
Контактная информация
022 82-31-10 riscani_chisinauddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
10 / 100
Больше описания

Prevederile Regulamentului de formare a prețurilor de comercializare a produselor social importante, aprobat prin HG nr. 774/2016 cu privire la comercializarea produselor social importante, aplicate conform dispoziției CSE a RM nr. 2 din 25.02.2022 și nr. 21 din 18.05.2022

Инструктора
DDF Botanica
Контактная информация
022 82-32-23 botanicaddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
2 / 100
Больше описания

1. Consecinţele nerespectării legislaţiei în vigoare (Codul muncii, Legea salarizării nr.847 din 14 februarie 2017, Hotărârea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”);
2. Sancţiunile pasibile de a fi aplicate la încălcarea raporturilor de muncă (art.50, 551, 552 din Codul contravențional) privind utilizarea muncii nedeclarate și achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă;

Инструктора
DDF Drochia
Контактная информация
025 22-22-48 drochiaddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
7 / 100
Больше описания

1. Legea nr. 1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului;
2. Particularitățile completării Dării de seamă POLMED 17.

Инструктора
DDF Hîncești
Контактная информация
022 82-30-02 hincestiddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
4 / 100
Больше описания

Scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al RM acordate fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul;
Confirmarea drepturilor la scutiri;

Инструктора
DDF Bălți
Контактная информация
023 15-22-78 baltiddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
19 / 100
Больше описания

1. Condițiile obligatorii la înregistrarea contribuabilului ca plătitor TVA; Analiza contribuabilului ca subiect al impunerii cu TVA;
2. Modul de utilizare a serviciului electronic  ,,e-Cerere" la înregistrarea contribuabilului ca plătitor TVA;
3. Modul de deducere a TVA pentru:
- serviciile de import;
- procurările cu destinație mixtă;
- procurările la care s-a schimbat regimul fiscal.
4. Taxarea inversă cu TVA la comercializarea proprietății întreprinderilor în proces de insolvabilitate, proprietatea gajată, ipotecate, sechestrate.

Инструктора
DDF Centru
Контактная информация
022 82-31-51 centruddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
18 / 100
Больше описания

1.Освобождения, на которые имеет право налогоплательщик-резидент РМ, предоставленные либо по основному месту работы, либо по месту работы по совместительству;
2. Подтверждение прав на освобождения;

Инструктора
DDF Comrat
Контактная информация
029 82-78-35 comratddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
2 / 100
Больше описания

Tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea prevăzută pentru ele.

Absolvirea de răspundere pentru încălcare fiscală.

Инструктора
DDF Ialoveni
Контактная информация
026 82-74-14 ialoveniddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
7 / 100
Больше описания

1. Legea nr. 1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului;
2. Particularitățile completării Dării de seamă POLMED 17.

Инструктора
DDF Căușeni
Контактная информация
024 32-39-30 causeniddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
3 / 100
Больше описания

1. Consecinţele nerespectării legislaţiei în vigoare (Codul muncii, Legea salarizării nr.847 din 14 februarie 2017, Hotărârea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”);
2. Sancţiunile pasibile de a fi aplicate la încălcarea raporturilor de muncă (art.50, 551, 552 din Codul contravențional) privind utilizarea muncii nedeclarate și achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă;

Инструктора
DDF Criuleni
Контактная информация
024 82-06-38 criuleni@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
ATENȚIE, (Prezența fizică) str. Mihai Viteazul nr. 2, et. 3
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
3 / 30
Больше описания

Scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al RM acordate fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.
Confirmarea drepturilor la scutiri.

Инструктора
DDF Buiucani
Контактная информация
022 82-30-14 buiucaniddf@sfs.md
Статус
Офлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
9 / 100
Больше описания

Prevederile Regulamentului de formare a prețurilor de comercializare a produselor social importante, aprobat prin HG nr. 774/2016 cu privire la comercializarea produselor social importante, aplicate conform dispoziției CSE a RM nr. 2 din 25.02.2022 și nr. 21 din 18.05.2022.

Инструктора
DDF Centru
Контактная информация
022 82-31-51 centruddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
2 / 100
Больше описания

Aspecte generale ce țin aplicarea compensării automatizate, care se va pune în aplicarea de la data 01.07.2022.

Инструктора
DDF Buiucani
Контактная информация
022 82-32-23 buiucaniddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
2 / 100
Больше описания

 Aspecte generale ce țin aplicarea compensării automatizate, care se va pune în aplicarea de la data 01.07.2022.

Инструктора
DDF Buiucani
Контактная информация
022 82-30-14 buiucaniddf@sfs.md
Статус
Онлайн
Категория семинара
Legislația fiscală
Расположение
Zoom
Время
1 Часов
Количество занятых мест/всего
4 / 100
Больше описания

1. Obligația contribuabilului de înregistrare a subdiviziunilor;
2. Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, anulare și modificare a subdiviziunilor; 
3. Modul de prezentare a dărilor de seamă, calcularea și achitarea impozitelor și taxelor locale de către întreprinderile care au înregistrate subdiviziuni în afara locului de reședință de bază.

Инструктора
DDF Călărași
Контактная информация
calarasiddf@sfs.md
Статус
Онлайн
news-events