The date of publishing: 12/02/2024

Serviciul Fiscal de Stat comunică SC„ Profaluminiu” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat notifică SC„ Profaluminiu” SRL c/f 1007600028345, despre emiterea Deciziei SFS nr.754/6 din 17.01.2024 pe marginea contestației fără număr din 22.12.2023 (intrare nr.48310- CR), pe marginea contestației împotriva Hotărârii nr.769/33 din 14.12.2023 cu privire la asigurarea stingerii obligației fiscale și Actului de sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale din 14.12.2023, din motivul nerecepționării acestia.

Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea.

Date de contact ale persoanei responsabile: Nina Ghenciu, tel. 022-82-32-97, nina.ghenciu@sfs.md.

news-events