(Forma TBDSA15) Declarația privind suma accizelor calculat la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la poziţiile tarifare, menţionate la articolul 125 (1) din Codul fiscal, modificată prin Ordinul MF nr.5 din 16.01.2023

Adoption date : 24-01-2023

New

Începând cu data de 01 ianuarie 2023

Title
Download file
Formularul TBDSA.docx
Instructiunea TBDSA.pdf
(Forma ACZ09) Declarație privind accizele

Adoption date : 10-01-2021

Valabil începînd cu prima perioadă de raportare pentru 2018

Title
Download file
(Forma TBDSA15) Declarație privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare, menționate la art.125 (1) din Codul fiscal

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma TBDSA15) Declarație privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare, menționate la art.125 (1) din Codul fiscal, modificată prin Ordinul SFS nr.27 din 29.01.2018

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma ACZ09) Declarația privind accizele

Adoption date :

Title
Download file
(Forma ACZ09) Declarație privind accizele

Adoption date :

Valabil începând cu prima perioadă de raportare pentru 2017

Title
Download file
Dare de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului Forma CFV21

Adoption date : 23-06-2021

New

Title
Download file
(Forma DPP16) Darea de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma DPP12) Darea de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
Cererea privind înregistrarea ECC

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
Notificarea privind modificarea în ECC a adresei sediului/unității structural unde este amplasat ECC

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
Notificarea privind radierea din evidență a ECC

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
Bon de plată pentru notar

Adoption date : 07-11-2022

New

Title
Download file
Aviz de însoțire a mărfii

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
Anexa la formularul tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală” (Ordinul MF nr.118 din 28.08.2017)

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
Foaie de parcurs pentru autocamioane

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
Foaie de parcurs pentru autobuze

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
Borderou de achiziție al laptelui

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
Bon de plată

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
Act de achiziție a mărfurilor

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
Actul de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente

Adoption date : 11-01-2021

Title
Download file
Foaie de parcurs pentru autoturisme

Adoption date : 11-01-2021

Title
Download file
Formularul tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală” (Anexa nr.1 la Ordinul MF nr.118 din 28.08.2017)

Adoption date : 11-01-2021

Title
Download file
(Forma BIJ 17) Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (în redacția Ordinului SFS nr.73 din 15.02.2021)

Adoption date : 15-02-2021

valabilă începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2021

Title
Download file
(Forma BIJ15) Calculul impozitului pe bunurile imobiliare

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
(Forma BIJ 17) Calculul impozitului pe bunurile imobiliare

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
(Forma BIJ17) Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (în redacția Ordinului SFS nr. 36 din 23.01.2020)

Adoption date : 11-01-2021

valabilă începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2020

Title
Download file
(Forma IPC21) Declarație privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate

Adoption date : 15-07-2024

Se utilizează începând cu prima perioadă fiscală – luna ianuarie 2024

Title
Download file
Forma IPC21.pdf
Instructiune.pdf
(Forma IRM19) Informație privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă.

Adoption date : 08-02-2024

Title
Download file
(Forma VEN12) Declarația cu privire la impozitul pe venit

Adoption date : 08-02-2024

New

În vigoare începînd cu perioada fiscală de declarare 2023

Title
Download file
Forma VEN12.pdf
Mod de completare.pdf
Forma IPC21 „Declarație privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate”

Adoption date : 27-07-2023

New

Title
Download file
Instrucțiune.pdf
Formular.docx
Formular.pdf
(Forma IALS21) NOTA de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți

Adoption date : 18-10-2021

În vigoare din 08.10.2021

Title
Download file
Fișa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi

Adoption date : 04-08-2021

Title
Download file
(Forma INR14) Nota de inf. privind imp. reținut din sursele de venit altele decît salariul achitate persoanelor nerezidente

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
(Forma IU17) Declarația cu privire la impozitul unic

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
(Forma ISAPTI17) Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
Informaţia privind plăţile salariale efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei în folosul angajatului

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
(Forma CPF17) Cererea privind modificarea perioadei fiscale

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
Informație privind veniturile calc. și achitate în folosul persoanei fiz. (jur.) și privind impozitul pe venit reținut din aceste venituri

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
(Forma IPC21) Declarație privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate

Adoption date : 09-03-2023

Se utilizează începând cu prima perioadă fiscală – luna februarie 2023

Title
Download file
Instrucțiune.pdf
Formular IPC21.docx
Formular IPC21.pdf
(Forma IPC21) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate

Adoption date : 16-08-2022

Începând cu prima perioadă fiscală - iulie 2022

Title
Download file
Formular.pdf
Instrucțiune.pdf
(Forma IPC21) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate

Adoption date : 11-02-2022

în vigoare din 01 ianuarie 2022

Title
Download file
Formular.pdf
Instrucțiune .pdf
(Forma IPC21) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate;

Adoption date : 05-08-2021

Title
Download file
(Forma IALS18) Privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, plăţi achitate rezidenţilor din alte surse de venit şi impozit pe venit reţinut din aceste

Adoption date : 15-02-2021

Începînd cu perioada fiscală 2019. În vigoare din 01.01.2020

Title
Download file
(Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozit pe venit, a primelor de asigurări obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţii de asigurari sociale de stat obligatorii calculate

Adoption date : 15-02-2021

Se utilizează începând cu prima perioadă fiscal -ianuarie 2020

Title
Download file
CERERE de acordare a subvenției pentru dobânzile la creditele bancare contractate în perioada 1.05.2020 – 31.12.2020

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
(Forma VEN12) Declaraţia cu privire la impozitul pe venit

Adoption date : 10-01-2021

Începînd cu perioada fiscală 2018

Title
Download file
Forma VEN12

Adoption date : 22-12-2017

Valabil începând cu perioada fiscală de declarare 2020

Title
Download file
(Forma IALS14) Nota de inf. privind sal. și alte plăți efect. de către patron în folosul angaj. precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți

Adoption date :

Title
Download file
(Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate

Adoption date :

Title
Download file
(Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit,a primelor de asig. obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asig. sociale de stat obligatorii calculate

Adoption date :

Prima perioadă–pentru luna ianuarie 2019

Title
Download file
Forma POLMED23 - taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului

Adoption date : 23-10-2023

Formularul Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului.

Title
Download file
(Forma EMPOLDEP19) Darea de seamă privind plata pentru poluare pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
(Forma POLMED17) Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma EMPOLDEP17) privind plata pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor

Adoption date :

Title
Download file
(Forma IPC21) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate

Adoption date : 11-02-2022

în vigoare din 01 ianuarie 2022

Title
Download file
Formular.pdf
Instrucțiune .pdf
(Forma MED08) Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozit pe venit, a primelor de asig.obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţii de asig.sociale de stat obligatorii calculate

Adoption date : 10-01-2021

Se utilizează începând cu prima perioadă fiscală-ianuarie 2020

Title
Download file
(Forma DISM16) Darea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma DISM12) Darea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
Confirmarea privind deținerea în proprietate și/sau în posesiune și folosință temporară a utilajului şi tehnicii necesare procesului de producţie/prestare a serviciilor în proporţie de minimum 50% din totalul utilajului și tehnicii necesare

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
Raport privind conformarea la modul de acordare a scutirii de TVA la importul materiei prime

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
Cerere privind solicitarea includerii entității în Lista întreprinderilor şi organizaţiilor - asociaţiei nevăzătorilor, asociaţiei surzilor şi societăţilor invalizilor scutite de TVA fără drept de deducere la importul materiei prime, materialelor

Adoption date : 10-01-2021

Cerere privind solicitarea includerii entității în Lista întreprinderilor şi organizaţiilor - asociaţiei nevăzătorilor, asociaţiei surzilor şi societăţilor invalizilor scutite de TVA fără drept de deducere la importul materiei prime, materialelor

Title
Download file
(Forma TVALIVR) Lista facturilor fiscale eliberate

Adoption date : 03-02-2023

New

Anexa nr.2 la Declarația privind TVA

Title
Download file
(Forma TVAFACT) Lista facturilor fiscale primite

Adoption date : 03-02-2023

New

Anexa nr.1 la Declarația privind TVA

Title
Download file
(Forma TVA 12) Declarația privind TVA

Adoption date : 28-01-2023

New

Se aplică pentru perioadele fiscale începând cu ianuarie 2023

Title
Download file
Cerere de rambursare a Taxei pe Valoarea Adăugată

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
Cerere de rambursare a Taxei pe Valoarea Adăugată (pentru producătorii agricoli)

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
Forma TVA12

Adoption date : 01-03-2020

Valabilă pentru perioada începând cu anul 2020 până în luna decembrie 2022 inclusiv

Title
Download file
Application for registration as a VAT payer

Adoption date : 30-04-2015

Application for registration as a VAT payer

Title
Download file
Request for the issuance of the Certificate on the amounts of VAT not refunded for exported goods

Adoption date : 10-12-2012

Request for the issuance of the Certificate on the amounts of VAT not refunded for exported goods

Title
Download file
(Forma TVAFACT)

Adoption date : 10-01-2021

Anexa nr.1 la Declaratia privind TVA

Title
Download file
(Forma TVA12) Declaraţia privind TVA

Adoption date :

Title
Download file
(Forma TVA12) Declaraţia privind TVA (în redacția Ordinului SFS nr.44 din 31.01.2018)

Adoption date :

Title
Download file
(Forma TRN 21) Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (în redacția Ordinului SFS nr.376 din 27.07.2020, în vigoare începînd cu perioada fiscală aferentă trim.I, 2021)

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
(Forma TRN15) Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale

Adoption date : 10-01-2021

Valabil începînd cu perioada fiscală aferentă trim. I, 2020

Title
Download file
(Forma TRN15) Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (în redacția Ordinului SFS nr. 52 din 05.02.2018)

Adoption date :

Title
Download file
Informaţia privind volumul de apă livrată în scopurile specificate la art.306 lit.b), c), d) şi e) al Codului fiscal

Adoption date :

Title
Download file
(Forma TFSP 20) Darea de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației, aprobată prin Ordinul SFS nr. 53/2022 și modificată prin Ordinul SFS nr. 208/2024

Adoption date : 23-05-2024

New

(Forma TFSP 20) Darea de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației, aprobată prin Ordinul SFS nr. 53/2022 și modificată prin Ordinul SFS nr. 208/2024

Title
Download file
(Forma TFSP 20) Darea de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației, aprobată prin Ordinul SFS nr. 53/2022 și modificată prin Ordinul SFS nr. 92/2024

Adoption date : 13-03-2024

(Forma TFSP 20) Darea de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației, aprobată prin Ordinul SFS nr. 53/2022 și modificată prin Ordinul SFS nr. 92/2024

Title
Download file
(Forma TFSP 20) Darea de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației, aprobată prin Ordinul SFS nr. 53/2022 și modificată prin Ordinul SFS nr. 421/2023

Adoption date : 20-11-2023

Taxele aferente Fondului de susținere a populației

Title
Download file
(Forma TFSP 20) Darea de seamă privind taxele în fondul de susținere a populației

Adoption date : 20-11-2022

(Forma TFSP 20) Darea de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației, aprobată prin Ordinul SFS nr. 53/2022 și modificată prin Ordinul SFS nr. 421/2023

Title
Download file
(Forma TFSP20) Darea de seamă privind taxele în fondul de susținere a populației

Adoption date : 10-01-2021

În vigoare începînd cu perioada fiscală aferentă lunii iulie 2020

Title
Download file
(Forma TTM) Taxa pentru serviciile de telefonie mobilă

Adoption date :

Title
Download file
(Forma PSV) Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vânzarea valutei străine şi a cecurilor de călătorie în valută străină la casele de schimb valutar şi la băncile licenţiate, care desfăşoară activitate de schimb valutar în numerar

Adoption date :

Title
Download file
(Forma TL13) Darea de seamă pe Taxele locale

Adoption date : 23-03-2023

New

Se aplică aferent perioadelor fiscale începând cu 1 ianuarie 2023

Title
Download file
(Forma TFZD 15) Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor

Adoption date : 11-07-2024

New

Se aplică începând cu perioada fiscală a anului 2024

Title
Download file
Forma TFZD 15.pdf
Forma TFZD 15.docx
(Forma TGN07) Darea de seamă privind taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanți pentru unitățile de transport auto

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
(Forma TDLM13) Informaţia privind sumele calculate şi achitate ale taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
(Forma TDL13) Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise

Adoption date : 11-01-2021

Title
Download file
(Forma TFZD15) Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afară

Adoption date : 11-01-2021

Title
Download file
(Forma TFD19) Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

Adoption date : 11-01-2021

Title
Download file
(Forma ITFZD15) Informația pe taxele pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților

Adoption date :

Title
Download file
(Forma TFD13) Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

Adoption date :

Title
Download file
(Forma TFD10) Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

Adoption date :

Title
Download file
news-events