Filter

Activitate de întreprinzător în piețele autorizate din Republica Moldova
published on : 05-04-2021
Ordin SFS nr. 178 din 31.03.2021 cu privire la modificarea ordinului cu privire la Comisia de discipină a SFS nr.26 din 15.01.2021
published on : 31-03-2021
Carta contribuabilului
Conform Constituției Republicii Moldova, achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii stabilite de lege constituie datoria și obligația fiecărui cetățean. Nimeni nu poate fi obligat să achite la buget impozite și alte plăți obligatorii, care nu sunt prevăzute de legislația Republicii Moldova.
published on : 25-03-2021
Beginner’s tax guide – tax issues
This guide gives you an overview of the tax issues of doing business. At the same time, the guide will arm you with basic knowledge in the field of taxation, being also a support for starting a business.
published on : 24-03-2021
Ordinul SFS nr.143 din 17 martie 2021 „Cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 124 din 15.03.2019 prin completarea listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura)”
published on : 17-03-2021
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2020 pentru persoanele fizice cetățeni
published on : 01-03-2021
Aspecte privind prezentarea Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2020 de către persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
published on : 01-03-2021
Guide on the tax regime related to the income of non-commercial organizations
This Guide aims to explain how to apply the tax regime established by art. 52 of the Tax Code for the taxation of income of non-commercial organizations and their exemption from taxation.
published on : 29-12-2020
Ghidul de autentificare pe portalul www.servicii.sfs.md
published on : 15-12-2020
Ordin SFS nr. 613 din 09.12.2020
Cu privire la organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari
published on : 09-12-2020
Ordin SFS nr. 586 din 26.11.2020
Privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice "e-Factura", aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 317 din 26.06.2020
published on : 26-11-2020
Ghidul de informare pentru persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător privind veniturile sub formă de creștere/pierdere de capital
Ghidul de informare pentru persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător privind veniturile sub formă de creștere/pierdere de capital
published on : 17-11-2020
Ordin SFS nr. 425 din 17.08.2020
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor propuși pentru stimularea morală (non-financiară)
published on : 17-08-2020
Aspecte generale privind impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitul funciar
published on : 16-06-2020
Ghid achitarea impozitului pe venit
published on : 16-06-2020
news-events