Filter

Aspecte generale privind impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar
published on : 10-06-2024
Manualul privind deservirea contribuabililor
published on : 26-03-2024
Ordin SFS nr. 79 din 29.02.2024
Cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 309 din 01.08.2022 „Cu privire la aprobarea componenței Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat”
published on : 29-02-2024
Manualul operațional privind managementul recuperării creanțelor
published on : 15-02-2024
Ordin SFS nr. 472 din 13.12.2023
cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 309 din 01.08.2022 cu privire la aprobarea componenței Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
published on : 20-12-2023
Ghidul privind regimul fiscal aferent Gospodăriilor țărănești (de fermier)
Ghidul privind regimul fiscal aferent Gospodăriilor țărănești (de fermier)
published on : 13-12-2023
Ordin SFS nr. 434 din 22.11.2023
cu privire la aprobarea Strategiei de control pentru anul 2024 și a listei agenților economici ce urmează a fi supuși controalelor fiscale conform planului anual de control pentru perioada A/2024
published on : 05-12-2023
Ordin SFS nr.312 din 21.08.2023
privind modificarea Ordinului SFS nr.479/2022 cu privire la aprobarea Listei agenților economici contribuabili mari pentru anii 2023-2024
published on : 22-08-2023
Ghid privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă a proprietății imobiliare
published on : 21-08-2023
Ordin SFS nr. 265 din 25.07.2023
privind aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului de către Serviciul Fiscal de Stat
published on : 28-07-2023
Aspecte generale privind impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar
published on : 13-06-2023
Ordin SFS nr. 487 din 30.12.2022
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală și tematică pentru luna ianuarie 2023
published on : 03-01-2023
Ordin SFS nr. 471 din 20.12.2022
cu privire la stabilirea criteriilor de determinare și selectare a contribuabililor mari
published on : 28-12-2022
Ordin SFS nr. 479 din 27.12.2022
cu privire la aprobarea Listei agentilor economici contribuabili mari pentru anii 2023-2024
published on : 28-12-2022
Ghid cu privire la utilizarea subsistemului „Contul unic”
Ghid cu privire la utilizarea subsistemului „Contul unic”
published on : 07-12-2022
news-events