Filter

Ordinul SFS nr. 547 din 28.10.2021
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală, tematică și parțială pentru luna noiembrie 2021
published on : 28-10-2021
Ghidul utilizatorului SI „e-Factura”
published on : 18-10-2021
Ordin SFS nr.527 din 15.10.2021
Cu privire la aprobarea componenței Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
published on : 15-10-2021
Guide on the tax regime related to the income of non-commercial organizations
This Guide aims to explain how to apply the tax regime established by art. 52 of the Tax Code for the taxation of income of non-commercial organizations and their exemption from taxation.
published on : 05-10-2021
Ordinul SFS nr. 514 din 04.10.2021
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală, tematică și parțială pentru luna octombrie 2021
published on : 04-10-2021
Ordinul SFS nr. 490 din 24.09.2021
Cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 124 din 15.03.2019 prin completarea listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura)
published on : 27-09-2021
Ordinul SFS nr. 468 din 10.09.2021
Referitor la modificarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului de către Serviciul Fiscal de Stat, aprobat prin Ordinul SFS nr. 320 din 31 iulie 2019
published on : 14-09-2021
Ordinul SFS nr. 453 din 24.08.2021
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală, tematică și parțială pentru luna septembrie 2021
published on : 26-08-2021
Ordinul SFS nr. 424 din 02.08.2021
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală, tematică, parțială și prin contrapunere pentru luna august 2021
published on : 06-08-2021
Ordinul SFS nr. 428 din 03.08.2021
Cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a Declarației privind TVA
published on : 04-08-2021
Ordin SFS nr. 426 din 03.08.2021
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru stimularea morală (non-financiară)
published on : 03-08-2021
Ordin SFS nr. 372 din 30.06.2021
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală, tematică, parţială şi faptică pentru luna iulie 2021
published on : 05-07-2021
Ordin SFS nr. 320 din 31.07.2019
Privind aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului de către SFS
published on : 05-07-2021
Ordin SFS nr. 344 din 18.06.2021
Referitor la modificarea Ordinului SFS nr. 320 din 31.07.2019
published on : 05-07-2021
Ordin SFS nr. 340 din 18.06.2021
Cu privire la aprobarea Ghidului privind achitarea impozitelor și taxelor prin intermediul serviciului MPay și serviciului electronic „Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice cetățeni”
published on : 22-06-2021
news-events