The date of publishing:

03/10/2022

Duration:

03/10/2022 10:00 - 05/10/2022 16:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Daniela Macovei

inspector principal

(022)823364
Description
Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a Ordinului privind modificarea Ordinului SFS nr.131/2017, cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii.
 
The date of publishing:

03/10/2022

Duration:

03/10/2022 14:00 - 07/10/2022 16:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Igor Cebotarenco

Inspector

(022)823410
Description
Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului Șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 379/2017 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale.
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii.
The date of publishing:

30/09/2022

Duration:

30/09/2022 15:00 - 07/10/2022 16:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Diana Rusu

Inspector principal

022823370
Description

Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.427/2018 cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal.
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii.

The date of publishing:

26/08/2022

Duration:

26/08/2022 11:00 - 02/09/2022 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Irina Reahovscaia

inspector principal

022823446
Description

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 632/2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control. Proiectul are drept scop modificarea formularelor „Notificare privind modificarea în ECC a adresei sediului/unității structurale unde este amplasat ECC”, „Notificare privind radierea din evidență a ECC”, prin redenumirea notificărilor în cerere.

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

28/06/2022

Duration:

28/06/2022 09:00 - 01/07/2022 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Irina Reahovscaia

inspector principal

022823446
Description

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 982/2012 cu privire la aprobarea formularelor utilizate în SIA CCDE. Proiectul are drept scop modificarea formularului „Informația privind rulajul mijloacelor bănești, soldul pe conturile bancare și sau pe conturile de plată, tranzacțiile și operațiunile efectuate”, prin completarea tabelului cu o coloană nouă „Codul fiscal al beneficiarului/plătitorului”, pentru asigurarea posibilității selectării automatizare a informației primite de la prestatorii serviciilor de plată .

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

13/06/2022

Duration:

13/06/2022 10:00 - 17/06/2022 15:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Irina Cebaniuc

Inspector principal

(022) 823414
Description

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea unor ordine

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

10/06/2022

Duration:

10/06/2022 08:00 - 15/06/2022 17:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Igor Cebotarenco

Inspector

(022)823410
Description
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului Șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 379/2017 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale.
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, până la data de 14.06.2022 inclusiv.
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

03/06/2022

Duration:

01/06/2022 08:44 - 03/06/2022 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Doinița COLOSOV

Inspector principal

(022)823446
Description

Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare aferent proiectelor Ordinelor directoarei SFS cu privire la modificarea Ordinului directorului SFS nr. 481/2017 privind aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control/imprimantele fiscale și Ordinului directorului SFS nr. 151/2018 cu privire la aprobarea pașaportul e-permis pentru eliberarea Certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control/imprimantele fiscale. Proiectul are drept scop modificarea antetului la Certificatul CAT MCC/IF și scrisoarea de respingere conform antetului aprobat prin Ordinul directoarei SFS cu privire la aprobarea documentelor organizatorice și de dispoziție ale Serviciului Fiscal de Stat nr. 42/2022.

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

31/05/2022

Duration:

31/05/2022 12:00 - 06/06/2022 12:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Irina Cebaniuc

Inspector principal

022823414
Description

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la eliberarea confirmării veniturilor obținute și obligațiilor fiscale reținute/achitate din venitul obținut în Republica Moldova de cetățenii Republicii Moldova pentru a fi prezentată organelor abilitate

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

30/05/2022

Duration:

30/05/2022 09:00 - 02/06/2022 11:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Cătălina Casapu

Inspector

022823414
Description

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire modificarea Ordinului SFS nr. 467 din 08 septembrie 2020 privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de luare în evidenţă fiscală şi atribuire provizorie a codului fiscal concurenţilor electorali şi grupurilor de iniţiativă.

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

27/04/2022

Duration:

27/04/2022 08:00 - 03/05/2022 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Ion Vasilachi

Inspector principal

(022) 823414
Description
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

08/04/2022

Duration:

08/04/2022 08:00 - 13/04/2022 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală conformare

Responsible person:

Domnica Cartera

Inspector superior

022823386
Description

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), aprobată prin Ordinul SFS nr. 645 din 30.11.2018.

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

07/03/2022

Duration:

07/03/2022 11:00 - 13/03/2022 17:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Alina Vragaleva-Platița

inspector principal

022823438
Description
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului Serviciului Fiscal de Stat privind modificarea și completarea Ordinului SFS nr.622 din 13 noiembrie 2018.
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 13. 03. 2022 inclusiv.
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

23/02/2022

Duration:

23/02/2022 14:00 - 24/02/2022 17:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Doinița Colosov

Inspector principal

022823446
Description
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului directoarei SFS cu privire la modificarea Ordinului directorului SFS nr. 481/2017 privind aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control/imprimantele fiscale.
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

23/02/2022

Duration:

23/02/2022 16:00 - 25/02/2022 17:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Doinița COLOSOV

inspector principal

022823446
Description

Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului directorului SFS cu privire la modificarea Ordinului directorului SFS nr.151/2018 cu privire la aprobarea pașaportului e-permis pentru eliberarea Certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control/imprimantele fiscale.
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2021
publicat la data de 24.06.2022
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2020
publicat la data de 06.02.2021
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2019
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2018
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2013
publicat la data de 13.01.2014
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2012
publicat la data de 15.04.2013
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2011
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2010
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport cu privire la transparenţa în procesul decizional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2009
publicat la data de 16.03.2012
versiunea PDF 

Reguli interne privind asigurarea transparenţei în procesul decizional

Lege privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008
publicat la data de 13.11.2008
versiunea PDF 

Hotărîre cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional
publicat la data de 09.08.2016
versiunea PDF 

Regulament privind informarea, consultarea și participarea în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor
publicat la data de 22.01.2020
versiunea PDF 

news-events