The date of publishing:

01/12/2023

Duration:

01/12/2023 15:00 - 15/12/2023 23:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală conformare

Responsible person:

Tatiana Avetisova

Inspector principal

022 82 33 86
Description
Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a ordinului cu privire la modificarea Anexei nr.6 a Ordinului Serviciului Fiscal de Stat  nr. 427 din 21.08.2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 și art. 22611 din Codul fiscal.
 
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică tatiana.avetisova@sfs.md, până la data de 15 decembrie 2023.
The date of publishing:

29/11/2023

Duration:

29/11/2023 10:00 - 05/12/2023 17:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală expertiză juridică

Responsible person:

Nicolae Dascăl

Inspector principal

(0241) 2 56 84
Description
Anunț privind inițierea elaborării proiectului: Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului privind modificarea Ordinului nr. 309 din 01.08.2022 cu privire la aprobarea componenței Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

 În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică nicolae.dascal@sfs.md, până la data de  05.12.2023, inclusiv.
The date of publishing:

02/11/2023

Duration:

02/11/2023 11:00 - 09/11/2023 19:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Igor Cebotarenco

Inspector superior

Description
Anunț privind organizarea consultărilor publiceServiciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului SFS cu
privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prinOrdinul SFS nr. 352/2017.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții șipropuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică igor.cebotarenco@sfs.md, până la data de 09 noiembrie 2023.
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

31/10/2023

Duration:

31/10/2023 08:00 - 06/11/2023 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Ana-Maria Marușevschi

Inspector superior

022 82 33 67
Description

Serviciului Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectului de ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 53 din 07.02.2022.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică ana-maria.pavlovscaia@sfs.md, pînă la data de 06.11.2023.

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

26/10/2023

Duration:

27/10/2023 09:00 - 03/11/2023 17:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Iulia Țurcan

Inspector principal

022 823395
Description

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului ordinului cu privire la aprobarea formularului Declarației cu privire la dividendele și defalcările din profitul net ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni, întreprinderile de stat şi municipale.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezintepropuneri și sugestii la adresa electronică iulia.turcan@sfs.md, până la data de 03 noiembrie 2023.

The date of publishing:

19/10/2023

Duration:

19/10/2023 11:00 - 10/11/2023 19:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală conformare

Responsible person:

Tatiana Avetisova

Inspector principal

022 82 36 86
Description
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.302/2023 cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.427/2018.

În contextul obiecțiilor recepționate, cu privire la recentele modificările operate la Ordinul SFS nr.427/2018, aprobate prin publicarea Ordinului SFS nr.302/2023, referitor la completarea Anexei nr.6 și punerea în aplicare a termenului de raportare pentru notarii și alte persoane care desfășoară activitate notarială, conform art.22611 alin. (2) pct.8 din Codul fiscal, începând cu anul 2023, se propune modificarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor pct.8 al Ordinului SFS nr.302/2023.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică tatiana.avetisova@sfs.md, până la data de 25 octombrie 2023.
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

19/10/2023

Duration:

19/10/2023 08:00 - 24/10/2023 16:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Igor Cebotarenco

Inspector superior

022-82-34-14
Description
Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352/2017.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică igor.cebotarenco@sfs.md, până la data de 24 octombrie 2023.
The date of publishing:

18/10/2023

Duration:

18/10/2023 09:00 - 20/10/2023 17:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală conformare

Responsible person:

Oxana Condrea

Inspector principal

022 82 34 05
Description
Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a ordinului cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 396/2015 despre aprobarea Regulamentului cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică oxana.condrea@sfs.md, până la data de 20 octombrie 2023.
The date of publishing:

16/10/2023

Duration:

16/10/2023 13:00 - 18/10/2023 21:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală conformare

Responsible person:

Tatiana Avetisova

Inspector principal

(022) 82 34 41
Description
Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a ordinului cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat  nr.302 din 11.08.2023 cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.427 din 21.08.2018

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică tatiana.avetisova@sfs.md, până la data de 18 octombrie 2023.
 
The date of publishing:

11/10/2023

Duration:

11/10/2023 15:00 - 18/10/2023 17:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Alina Vragaleva-Platița

Inspector principal

(022) 82 34 38
Description

Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului ordinului Serviciului Fiscal de Stat privind modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.231 din 30 mai 2022.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică: alina.platita@sfs.md
pînă la data de 18.10.2023. 

The date of publishing:

07/10/2023

Duration:

07/11/2023 09:00 - 14/11/2023 17:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Victoria Cerlinca

Inspector principal

022 82 33 95
Description
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.13 din 04 aprilie 2017 cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special.
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

04/10/2023

Duration:

04/10/2023 08:00 - 09/10/2023 17:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Cătălina Casapu

inspector superior

022-82-34-14
Description

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică: catalina.suhaitchi@sfs.md, până la data de 09 octombrie 2023.
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

11/09/2023

Duration:

11/09/2023 15:00 - 15/09/2023 17:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală expertiză juridică

Responsible person:

Taisia Lupașco

inspector principal

022 82 33 04
Description

Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat, comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.194 din 25.04.2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de comunicare a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică: taisia.lupasco@sfs.md, până la data de 15 septembrie 2023, inclusiv.

The date of publishing:

06/09/2023

Duration:

08/09/2023 15:00 - 15/09/2023 23:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Ana Covalciuc

Inspector principal

022 82 33 95
Description
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr.25 din 16 ianuarie 2017 privind aprobarea și punerea în aplicare a formularului tipizat CPF17 ,,Cerere privind modificarea perioadei fiscale”

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică ana.covalciuc@sfs.md, pînă la data de 15 septembrie2023.
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

16/08/2023

Duration:

15/08/2023 09:00 - 22/08/2023 17:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Cătălina Casapu

inspector superior

022-82-34-14
Description

Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea confirmării veniturilor obținute în Republica Moldova de persoanele fizice (cetățenii Republicii Moldova).

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică catalina.suhaitchi@sfs.md, până la data de 22 august 2023.

Draft decisions and related materials:

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2022
publicat la data de 28.01.2023
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2021
publicat la data de 24.06.2022
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2020
publicat la data de 06.02.2021
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2019
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2018
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2013
publicat la data de 13.01.2014
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2012
publicat la data de 15.04.2013
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2011
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2010
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport cu privire la transparenţa în procesul decizional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2009
publicat la data de 16.03.2012
versiunea PDF 

Reguli interne privind asigurarea transparenţei în procesul decizional

Lege privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008
publicat la data de 13.11.2008
versiunea PDF 

Hotărîre cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional
publicat la data de 09.08.2016
versiunea PDF 

Regulament privind informarea, consultarea și participarea în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor
publicat la data de 22.01.2020
versiunea PDF 

news-events