The date of publishing:

31/05/2023

Duration:

31/05/2023 08:00 - 04/06/2023 16:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Igor Cebotarenco

inspector superior

022-82-34-14
Description
Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului ordinului SFS cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de anulare a obligaţiilor fiscale care cad sub incidenţa prevederilor art. 172 alin. (3) din Codul fiscal, aprobat prin Ordinul SFS nr. 417/2018.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică igor.cebotarenco@sfs.md, până la data de 04 iunie 2023.
The date of publishing:

30/05/2023

Duration:

30/05/2023 07:00 - 06/06/2023 15:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Marina Rotaru

inspector superior

(022) 82-33-87
Description

Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 471/2022 cu privire la stabilirea criteriilor de determinare și selectare a contribuabililor mari. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică marina.rotaru2@sfs.md , până la data de 06 iunie 2023.

The date of publishing:

25/05/2023

Duration:

25/05/2023 07:00 - 04/06/2023 15:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Igor Cebotarenco

inspector superior

022-82-34-14
Description
Serviciul Fiscal de Stat, în contextul modificărilor efectuate la Codul fiscal prin Legea nr. 356/2022, comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea unor ordine ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, care vizează modificarea:

- Regulamentului privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1108/2015;

- Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1030/2016 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Cererii privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin eşalonare sau amînare și procedura examinării acesteia.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică igor.cebotarenco@sfs.md, până la data de 04 iunie 2023.
The date of publishing:

18/05/2023

Duration:

18/05/2023 08:00 - 31/05/2023 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală conformare

Responsible person:

Tatiana Avetisova

inspector principal

022 82 34 41
Description
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.427/2018 cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal.

În contextul recentilor modificărilor la Codul fiscal, suplimentar la proiectul de ordin anterior se propune completarea Ordinului SFS nr.427/2018 cu Anexa nr.101 , în baza cărei Agenția Servicii Publice, în conformitate cu art.22611 alin.(2) pct.1) lit.b) din Codul fiscal, se prezinte informația privind documentarea mijloacelor de transport, inclusiv a celor transmise de către proprietari în folosință cu titlu oneros sau gratuit pe parcursul perioadei fiscale, efectuată de către persoanele fizice.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică tatiana.avetisova@sfs.md, până la data de 31 mai 2023.
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

04/05/2023

Duration:

05/05/2023 08:00 - 15/05/2023 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Alexandra Culicova

inspector principal

022 82 33 78
Description
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS pentru modificarea Ordinului SFS nr.131/2017 cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate.
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

03/05/2023

Duration:

03/05/2023 16:00 - 09/05/2023 00:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală conformare

Responsible person:

Silvia Popa

Inspector principal

022 82 34 05
Description

Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a ordinului cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 396/2015 despre aprobarea Regulamentului cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică silvia.popa@sfs.md, până la data de 09 mai 2023.

The date of publishing:

02/05/2023

Duration:

02/05/2023 10:00 - 11/05/2023 18:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Marina Rotaru

inspector superior

022 82-33-87
Description
Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a Ordinului Directorului SFS cu privire la modificarea Ordinului Directorului SFS nr. 245/2019 privind aprobarea formularului Deciziei privind inițierea controlului și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea controlului (DIC).

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresele electronice marina.rotaru2@sfs.md și stela.barbaneagra@sfs.md, pînă la data de 11 mai 2023. 
The date of publishing:

20/04/2023

Duration:

20/04/2023 17:00 - 02/05/2023 17:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Alexandra Culicova

inspector principal

022 82 33 78
Description

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.317 din 26 iunie 2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice "e-Factura".

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

06/04/2023

Duration:

06/04/2023 14:00 - 20/04/2023 17:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Elisaveta Țaruș

Inspector

022 82 34 38
Description
Proiectul propus pentru consultare publică a fost elaborat în vederea aducerii în concordanță a prevederilor actelor normative elaborate de către Ministerul Finanțelor cu prevederile Codului fiscal, urmare a modificărilor/completărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr. 356/2022.
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

28/02/2023

Duration:

28/02/2023 16:00 - 07/03/2023 00:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Irma Zurabișvili

inspector superior

022 82 33 95
Description
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.370/2020 cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) și a Modului de completare a acesteia
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

21/02/2023

Duration:

21/02/2023 10:00 - 28/02/2023 17:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală expertiză juridică

Responsible person:

Luminița Goraș

Inspector

022 82 33 04
Description
Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat, comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului cu privire la aprobarea formularului Citației la examinarea contestației și modificarea unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică: luminita.goras@sfs.md, până la data de 28.02.2023, inclusiv.
The date of publishing:

20/02/2023

Duration:

21/02/2023 17:00 - 28/02/2023 01:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Liudmila Mițova

inspector principal

022 82 33 67
Description

Proiectul ordinului cu privire la modificarea ordinelor Serviciului Fiscal de Stat, care vizează:

  • Ordinul IFPS nr. 1603  din  20.12.2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13);
  • Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015 privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau  zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților;
  • Ordinul IFPS nr. 317 din  27.11.2009 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Informației privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depășesc limitele admise, calculată în conformitate cu art. 352 alin. (5) al CF;
  • Ordinul SFS 425 din  30.09.2019 cu privire la aprobarea formularelor tipizate Forma IZDP 20, Forma IZDPAR 20  şi  Forma ICM 20.

 Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică liudmila.gropa@sfs.md, până la data de 28 februarie 2023.

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

10/01/2023

Duration:

10/01/2023 11:00 - 17/01/2023 19:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Angela Bătrânac

inspector principal

022 82-33-78
Description

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectului Ordinului Cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA.

Proiectul de Ordin are drept scop sistematizarea aspectelor ce țin de formularul aferent Declarației privind TVA în contextul modificărilor operate la Codul fiscal, prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 356/2022 .

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

05/12/2022

Duration:

05/12/2022 09:00 - 07/12/2022 17:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Igor Cebotarenco

Inspector

022-82-34-14
Description
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la stabilirea criteriilor de determinare și selectare a contribuabililor mari.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, până la data de 07.12.2022 inclusiv.
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

25/10/2022

Duration:

25/10/2022 16:00 - 28/10/2022 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Igor Cebotarenco

Inspector

(022)823410
Description

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire actele normative, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la stabilirea razelor de deservire şi activitate a unor subdiviziuni din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, până la data de 28.10.2022 inclusiv.

Draft decisions and related materials:

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2022
publicat la data de 28.01.2023
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2021
publicat la data de 24.06.2022
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2020
publicat la data de 06.02.2021
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2019
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2018
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2013
publicat la data de 13.01.2014
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2012
publicat la data de 15.04.2013
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2011
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2010
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport cu privire la transparenţa în procesul decizional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2009
publicat la data de 16.03.2012
versiunea PDF 

Reguli interne privind asigurarea transparenţei în procesul decizional

Lege privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008
publicat la data de 13.11.2008
versiunea PDF 

Hotărîre cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional
publicat la data de 09.08.2016
versiunea PDF 

Regulament privind informarea, consultarea și participarea în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor
publicat la data de 22.01.2020
versiunea PDF 

news-events