The date of publishing:

15/04/2024

Duration:

15/04/2024 09:00 - 26/04/2024 17:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală conformare

Responsible person:

Vozian Elena

Inspector principal

(022) 82-54-36
Description

Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de modificare a Indicațiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale, aprobate prin Ordinul SFS nr. 388 din  09.09.2019.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri la adresa electronică elena.vozian@sfs.md  până la data de 26.04.2024.

The date of publishing:

12/04/2024

Duration:

12/04/2024 15:00 - 26/04/2024 23:00

Statute:

Public consultation

Responsible subdivision:

Direcția generală conformare

Responsible person:

Tatiana Avetisova

Inspector principal

022 82 33 86
Description
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Anexei nr. 6 la Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 21.08.2018.

În contextul necesității corelării prevederilor Ordinului Serviciul Fiscal de Stat nr.427/2018 cu prevederile art.92 alin. (9) din Codului fiscal, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică tatiana.avetisova@sfs.md, până la data de 26 aprilie 2024.
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

14/03/2024

Duration:

14/03/2024 08:00 - 22/03/2024 12:00

Statute:

Public consultation

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Vitali CORSUN

Inspector principal

(022) 82 33 64
Description

Prin prezenta, SFS comunică despre inițierea modificărilor în Ordinul cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special nr.13 din 04.04.2017.

În acest sens, SFS invită toate persoanele interesate să prezinte propuneri de modificare/completare a Ordinului SFS cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special nr.13 din 04.04.2017.

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

14/03/2024

Duration:

14/03/2024 08:00 - 25/03/2024 17:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală conformare

Responsible person:

Tatiana Avetisova

inspector principal

022 82 33 86
Description
Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a ordinului cu privire la modificarea Anexei nr.6 a Ordinului Serviciului Fiscal de Stat  nr. 427/2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 și art. 22611 din Codul fiscal.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică  tatiana.avetisova@sfs.md, până la data de 25 martie 2024.
The date of publishing:

11/03/2024

Duration:

11/03/2024 15:00 - 21/03/2024 17:00

Statute:

Public consultation

Responsible subdivision:

Direcția generală expertiză juridică

Responsible person:

Taisia Lupașco

inspector principal

029824160
Description

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu art. 32 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.194 din 25.04.2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de comunicare a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat.

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

27/02/2024

Duration:

27/02/2024 08:00 - 01/03/2024 17:00

Statute:

Public consultation

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Cătălina Casapu

inspector superior

022-82- 34-14
Description

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 400 din 14.03.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică catalina.suhaitchi@sfs.md, până la data de 01 martie 2024.

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

23/02/2024

Duration:

23/02/2024 08:00 - 01/03/2024 17:00

Statute:

Public consultation

Responsible subdivision:

Direcția dezvoltare informațională

Responsible person:

Cecoda Olga

inspector principal

022-82-34-11
Description
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul de Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 125 din 24.02.2020.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică olga.cecoda@sfs.md, până la data de 01 martie 2024, inclusiv. 
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

21/02/2024

Duration:

21/02/2024 16:00 - 25/02/2024 00:00

Statute:

Public consultation

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Igor Cebotarenco

inspector superior

022-82-34-14
Description

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului SFS cu privire la modificarea unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat (contestarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat sau acţiunii funcţionarului fiscal).

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică igor.cebotarenco@sfs.md, până la data de 25 februarie 2024.

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

16/02/2024

Duration:

16/02/2024 16:00 - 29/02/2024 00:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Victoria Cerlincă

inspector principal

022 82 33 95
Description
Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a Ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.134 din 30.05.2017 cu privire la aprobarea cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică victoria.cerlinca@sfs.md, până la data de 29 februarie 2024.
The date of publishing:

14/02/2024

Duration:

13/02/2024 17:00 - 19/02/2024 23:00

Statute:

Public consultation

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Diana Baesu

inspector superior

022-82- 34-46
Description

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 352 din 28 septembrie 2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică: diana.baesu@sfs.md, până la data de 19 februarie 2024.

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

13/02/2024

Duration:

13/02/2024 09:00 - 19/02/2024 17:00

Statute:

Public consultation

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Ana-Maria Marușevschi

inspector superior

022823367
Description
Serviciului Fiscal de Stat comunică despre consultarea publică a proiectului de ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 53 din 07.02.2022.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică ana-maria.pavlovscaia@sfs.md, până la data de 19.02.2024. 
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

09/02/2024

Duration:

09/02/2024 17:00 - 12/02/2024 17:00

Statute:

Public consultation

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Stela Barbăneagră

inspector principal

(022) 82-33-87
Description
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului Directorului SFS nr. 245/2019 privind aprobarea formularului Deciziei privind inițierea controlului și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea controlului (DIC).

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică stela.barbaneagra@sfs.md, până la data de 14 februarie 2024.
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

01/02/2024

Duration:

01/02/2024 09:00 - 09/02/2024 17:00

Statute:

Public consultation

Responsible subdivision:

Direcția generală expertiză juridică

Responsible person:

Sandu Pantaz

Inspector superior

(022) 82 32 82
Description

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului SFS „Cu  privire la raportarea fondurilor și resurselor economice care cad sub incidența Legii nr.  25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale”. 

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică sandu.pantaz@sfs.md,  până la data de 09 februarie 2024.

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

22/01/2024

Duration:

22/01/2024 08:00 - 26/01/2024 16:00

Statute:

Public consultation

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Cristina Procopciuc

Inspector principal

022 82 33 67
Description
Serviciului Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectului de ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 376/2020.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică cristina.chira@sfs.md, pînă la data de 26.01.2024.
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

22/01/2024

Duration:

22/01/2024 15:00 - 26/01/2024 23:00

Statute:

Initiation

Responsible subdivision:

Direcția generală expertiză juridică

Responsible person:

Sandu Pantaz

Inspector superior

0 (22) 82 32 82
Description

Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului privind mecanismul de acoperire din partea statului a cheltuielilor necesare pentru conservarea și administrarea bunurilor supuse măsurilor restrictive internaționale.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezintepropuneri și sugestii la adresa electronică sandu.pantaz@sfs.md, până la data de 26 ianuarie 2024, inclusiv.

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2023
publicat la data de 01.02.2024
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2022
publicat la data de 28.01.2023
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2021
publicat la data de 24.06.2022
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2020
publicat la data de 06.02.2021
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2019
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2018
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2013
publicat la data de 13.01.2014
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2012
publicat la data de 15.04.2013
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2011
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2010
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport cu privire la transparenţa în procesul decizional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2009
publicat la data de 16.03.2012
versiunea PDF 

Reguli interne privind asigurarea transparenţei în procesul decizional

Lege privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008
publicat la data de 13.11.2008
versiunea PDF 

Hotărîre cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional
publicat la data de 09.08.2016
versiunea PDF 

Regulament privind informarea, consultarea și participarea în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor
publicat la data de 22.01.2020
versiunea PDF 

news-events