Ordin MF nr. 58 din 29.04.2020

MINISTERUL FINANŢELOR

O R D I N

cu privire la aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea întreprinderilor şi organizaţiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare urmare a situaţiei epidemiologice (COVID-19)

nr. 58  din  29.04.2020

 (în vigoare 30.04.2020) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.110-111 art. 399 din 30.04.2020

* * *

În conformitate cu prevederile pct.6 din Dispoziţia nr.16 din 10 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, precum şi a art.II alin.(3) din Legea nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte normative (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.124-125, art.222, 2020),

ORDON:

[Preambulul completat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.69 din 05.06.2020, în vigoare 12.06.2020]

1. Se aprobă Regulamentul privind subvenţionarea întreprinderilor şi organizaţiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare urmare a situaţiei epidemiologice (COVID-19), conform Anexei nr.1 la prezentul ordin.

2. Se aprobă modelul Cererii de achitare a subvenţiei pentru cheltuielile legate de achitarea salariului/indemnizaţiei în cazul şomajului tehnic şi/sau staţionării, conform Anexei nr.2 la prezentul ordin.

3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL FINANŢELOR Serghei PUŞCUŢA
Nr.58. Chişinău, 29 aprilie 2020.
news-events